Bộ Công an trang cấp 40 xuồng máy cho Công an tỉnh Thừa Thiên Huế

21:11, 30/03/2023

Các xuồng máy được trang bị là loại phương tiện có ưu điểm gọn và cơ động, dễ sử dụng để phục vụ công tác xử lý các sự cố, phòng chống bão lụt.

Ngày 30/3, Bộ Công an đã tổ chức bàn giao phương tiện thủy trang cấp bổ sung cho Công an tỉnh Thừa Thiên Huế nhằm phục vụ công tác phòng, chống thiên tai cũng như công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên tuyến đường thủy...

Bộ Công an trang cấp 40 xuồng máy cho Công an tỉnh Thừa Thiên Huế 1

Xuồng máy và phao bè được Bộ Công an trang cấp cho Công an tỉnh Thừa Thiên Huế

40 xuồng máy có công suất 15CV và 30 phao bè được Bộ Công an trang cấp sẽ được Công an tỉnh Thừa Thiên Huế trang bị cho Công an các xã, phường có địa hình thấp trũng.

Đây là loại phương tiện có ưu điểm gọn và cơ động, dễ sử dụng để phục vụ công tác xử lý các sự cố, nhanh chóng di dời người, tài sản từ vùng thấp lên vùng cao, phù hợp với công tác phòng, chống bão lụt.

Cũng trong dịp này, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã trang cấp 20 xuồng composite gắn máy cho công an các đơn vị, địa phương.

Sau khi tiếp nhận, các đơn vị đã kiểm tra, lắp đặt và chủ động bố trí phương tiện sẵn sàng phục vụ công tác thường xuyên và đột xuất khi có yêu cầu.

Duy Lợi