Bộ Công thương: Không liên lạc được với ông Vũ Đình Duy

07/11/2016 20:28

Bộ Công thương cho biết, sau nhiều lần cố gắng vẫn không liên lạc được với ông Vũ Đình Duy, thành viên HĐQT Vinachem.

Keyword đầu tiên có dấu

Bộ Công thương cho biết, đến nay vẫn không liên lạc được với ông Vũ Đình Duy

 Ông Duy hoàn thành nhiệm vụ ở mức trung bình

Trong thông báo ngày 7/11, Bộ Công thương cho biết, ông Vũ Đình Duy được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) theo Quyết định số 1369 ngày 8/4 vừa qua.

Ông Duy được Hội đồng thành viên Tập đoàn phân công trực tiếp các lĩnh vực: Khoa học kỹ thuật – Công nghệ, an toàn lao động và môi trường, chất lượng sản phẩm, công tác định mức kỹ thuật và các nhiệm vụ, quyền hạn của Thành viên HĐTV theo quy định tại Quyết định số 139 ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam).

Do ông Duy đến công tác tại Tập đoàn từ tháng 4/2016, nên chưa có đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của ông Duy, dự kiến hết năm 2016 mới có đánh giá hàng năm. Ông Duy là thành viên mới, hiện đang trong giai đoạn tìm hiểu, bước đầu làm quen với công việc nên mức độ hoàn thành nhiệm vụ ở mức trung bình.

Qua rà soát Biên bản làm việc của Hội đồng thành viên (9 cuộc họp mà ông Duy có tham gia), Tổ công tác nhận thấy các ý kiến tham gia của ông Duy mới dừng ở mức độ nhất trí với các ý kiến của các thành viên khác.

Cũng từ thời điểm ông Duy được bổ nhiệm đến nay, đã có tổng cộng 17 cuộc họp của Hội đồng thành viên Tập đoàn. Ông Duy tham gia họp 9 cuộc họp, vắng mặt 8 cuộc họp, trong đó 1 cuộc họp ngày 22/6 (trong biên bản nêu rõ đi công tác nước ngoài), 4 cuộc họp trong tháng 9 (biên bản nêu đi học lớp Quốc phòng đối tượng 1) và 3 cuộc họp từ ngày 27/10 do ông Duy không đến cơ quan làm việc từ ngày 24/10 đến nay.

Nhiều lần liên hệ không gặp được ông Duy

Tập đoàn Hóa chất Việt Nam cho biết, đã nhận được 3 đơn đề tên ông Duy, gồm 1 đơn (không đề ngày tháng) nhận ngày 25/10 xin nghỉ ốm 26-28/10, 1 đơn đề ngày 31/10 xin nghỉ phép 30 ngày kể từ 1/11 để đi khám bệnh tại nước ngoài, 1 đơn đề ngày 2/11 xin nghỉ phép năm hoặc nghỉ việc không hưởng lương.

Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đã liên lạc qua điện thoại với ông Duy, nhưng không liên lạc được và đã cử 2 tổ (ngày 25 và 28/10) đến tìm ông Duy tại các địa chỉ nơi ở hiện nay, địa chỉ hộ khẩu thường trú (trong tờ khai sơ yếu lý lịch) và địa chỉ mẹ đẻ của ông Duy nhưng đều không liên lạc được. Hội đồng thành viên Tập đoàn đã họp ngày 27, 28, 31/10, sau đó mới báo cáo Bộ Công Thương.

Ngay sau khi làm việc với Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, Tổ công tác đã làm việc với 2 Kiểm soát viên chuyên ngành tại Vinachem, đề nghị Tập đoàn mở cửa phòng làm việc của ông Vũ Đình Duy nhưng không phát hiện các dấu hiệu bất thường.

Hiện Tổ công tác đang tập hợp dữ liệu, để báo cáo Bộ trưởng xin phương án xử lý tiếp theo. Trước mắt, Bộ trưởng Bộ Công thương đã có ý kiến yêu cầu Vinachem tiến hành xem xét làm rõ việc chấp hành kỷ luật lao động của ông Vũ Đình Duy theo quy định của pháp luật, báo cáo Bộ Công thương xem xét tiến hành quy trình xử lý kỷ luật đối với ông Vũ Đình Duy.

Cao Sơn