Bộ Công thương lập đoàn kiểm tra về điện mặt trời

10/03/2021 12:37

Bộ Công thương vừa lập đoàn kiểm tra việc phát triển điện mặt trời sau khi Thủ tướng yêu cầu kiểm tra, thanh tra hoạt động này.

bộ công thương lập đoàn kiểm tra về điện mặt trời

Bộ Công thương giao EVN cử đại diện tham gia Đoàn kiểm tra của Bộ Công thương để thực hiện kiểm tra về phát triển điện mặt trời, đặc biệt là ĐMTMN trong thời gian vừa qua và có báo cáo trước ngày 12/3/2021.

Bộ Công thương cho biết, Bộ vừa có công văn hỏa tốc đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam khẩn trương thực hiện rà soát, tổng hợp về vấn đề này.
Theo đó, Bộ Công thương đề nghị Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tổng hợp các dự án điện mặt trời được hưởng giá bán điện theo Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg.

Chỉ đạo các Tổng công ty điện lực, đơn vị điện lực tỉnh lập danh sách đối với các hệ thống điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN) có quy mô công suất từ 100 kWp trở lên đã đi vào vận hành, được áp dụng giá bán điện quy định tại Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg.

Đồng thời, xác nhận các hệ thống ĐMTMN đảm bảo tuân thủ quy định về phát triển, đấu nối, công nhận ngày vận hành, ký hợp đồng mua bán điện và các quy định khác của pháp luật trong lĩnh vực điện lực.

Trên danh sách điện mặt trời mái nhà nêu trên và tổng hợp trên toàn quốc, EVN cũng được chỉ đạo nghiên cứu, đề xuất giải pháp vận hành có hiệu quả nhằm hạn chế tối đa việc cắt giảm nguồn điện mặt trời đã đưa vào vận hành, hạn chế tối đa thiệt hại kinh tế của các nhà đầu tư và có văn bản báo cáo Bộ Công thương các nội dung nêu trên trước ngày 12/3/2021.

UBND các tỉnh cũng được Bộ này đề nghị giao đơn vị chủ trì với các sở, ban ngành có liên quan để rà soát, đánh giá điện mặt trời mái nhà theo quy định của pháp luật hiện hành và thẩm quyền của địa phương và phối hợp thực hiện các nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao tại văn bản số 185/TTg-CN ngày 9/2/202.

Tổng hợp các hệ thống điện mặt trời trên địa bàn tỉnh, bao gồm dự án điện mặt trời mặt đất nối lưới và điện mặt trời mái nhà có quy mô công suất từ 100 kWp trở lên.

Ngoài ra, phải cử đại diện tham gia Đoàn kiểm tra của Bộ Công thương để thực hiện kiểm tra về phát triển điện mặt trời, đặc biệt là ĐMTMN trên địa bàn tỉnh.

Hồng Hạnh