Bộ Công thương “phớt lờ” thực hiện kết luận Thanh tra EVN

07/09/2016 19:11

2 năm sau khi có kết luận thanh tra tại EVN, Bộ Công thương vẫn chưa thực hiện nhiều nội dung theo yêu cầu

bộ công thương “phớt lờ” thực hiện kết luận thanh tra evn

Kết luận Thanh tra Chính phủ năm 2014 chỉ ra nhiều sai phạm tại EVN và trách nhiệm liên đới của các Bộ ngành

Thanh tra Chính phủ vừa chính thức công bố kết quả kiểm tra việc thực hiện kết luận sau thanh tra tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Theo đó, sau hơn 2 năm có kết luận thanh tra về những sai phạm tại EVN, Thanh tra Chính phủ cho biết Bộ Công thương vẫn chưa tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm về trách nhiệm của mình đối với một số tồn tại, khuyết điểm đã nêu tại kết luận thanh tra.

“Bộ Công thương chưa thực hiện rà soát những việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của Bộ này với tổ chức, hoạt động của EVN nhằm tháo gỡ các khó khăn, thúc đẩy thực hiện tốt các nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh và tái cơ cấu với tập đoàn này”, Thanh tra Chính phủ nêu rõ.

Cụ thể, Bộ Công thương cũng chưa chỉ đạo EVN xử lý dứt điểm các khoản công nợ; chưa ban hành khung giá bán buôn điện theo lộ trình; chưa chỉ đạo Sở Công thương các tỉnh kiểm tra, rà soát điều kiện kinh doanh, an toàn lưới điện và giá bán điện cho người dân địa phương và đề xuất biện pháp xử lý...

Ngoài ra, Bộ Công thương cũng chưa chỉ đạo Cục Điều tiết điện lực và các cá nhân có liên quan kiểm điểm, xử lý theo thẩm quyền trong việc không trả lời báo cáo giải trình của EVN về giá bán buôn điện bình quân, giá truyền tải điện trước đây.

Ngoài Bộ Công Thương, Thanh tra Chính Phủ cho biết hai bộ khác là Bộ Tài Chính và Bộ Xây dựng cũng chưa thực hiện đầy đủ, nghiêm chỉnh kết luận thanh tra. Chính vì thế, Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo các bộ này thực hiện dứt điểm những nội dung chưa thực hiện và báo cáo Thủ tướng, Thanh tra Chính phủ ngay trong quý III/2016.

Trước đó, đầu tháng 1/2014, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra hàng loạt sai phạm của EVN trong việc chấp hành quy định của pháp luật về quản lý sử dụng vốn, tài sản như: đầu tư vốn ra ngoài doanh nghiệp vượt vốn điều lệ hơn 45.000 tỷ đồng; đầu tư ngoài ngành không đúng quy định hơn 1.900 tỷ đồng...

Không chỉ vậy, EVN còn hướng dẫn hạch toán chuyển nguồn vốn không đúng tại 11 dự án, làm tăng chi phí cho sản xuất điện trong năm 2011 tại các dự án này gần 225 tỷ đồng...

Hoàng Ngân