Bộ Công thương "quản" giá xăng dầu

12/05/2014 13:19

Theo ý kiến chỉ đạo mới đây của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải, Bộ Công thương sẽ là cơ quan chủ trì điều hành giá bán lẻ xăng dầu. 

Theo ý kiến chỉ đạo mới đây của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải, Bộ Công thương sẽ là cơ quan chủ trì điều hành giá bán lẻ xăng dầu. Các Sở Công thương có thẩm quyền cấp giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ và quản lý, giám sát hoạt động của các đại lý này. 
 

Bộ Công thương

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu hoàn thiện Nghị định thay thế Nghị định 84/2009 về kinh doanh xăng dầu, theo đó, giá cơ sở được tính bình quân của 15 ngày; nếu giá cơ sở tăng từ 2% đến dưới 7%, cơ quan chức năng sẽ xem xét các biện pháp bình ổn; giá cơ sở tăng trên 7%, Thủ tướng Chính phủ sẽ quyết định biện pháp bình ổn; giá cơ sở biến động tăng dưới 2%, doanh nghiệp sẽ được quyền tự quyết, tương đương mức điều chỉnh 500 đồng/lít.

Quỳnh Anh