Bộ Công thương yêu cầu "lấp" lỗ hổng quản lý bán hàng đa cấp

15/03/2016 19:05

Bộ Công thương yêu cầu rà soát, đánh giá, phát hiện những chồng chéo, bất cập trong quản lý bán hàng đa cấp.

bộ công thương yêu cầu "lấp" lỗ hổng quản lý bán hàng đa cấp
Kinh doanh đa cấp ngày càng biến tướng (ảnh minh họa)

Bộ trưởng Bộ Công Thương vừa ban hành Chỉ thị về việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động bán hàng đa cấp.

Theo đó, Cục Quản lý cạnh tranh chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương các tỉnh/thành phố trực thuộc TƯ và các đơn vị liên quan rà soát, đánh giá, phát hiện những chồng chéo, bất cập trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp nói chung và xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động bán hàng đa cấp nói riêng để tổng hợp, đề xuất sửa đổi, bổ sung; tiến hành kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm hoạt động bán hàng đa cấp theo thẩm quyền...

Đối với sở Công thương các tỉnh, thành phố, phải chủ động thực hiện hoạt động giám sát, kiểm tra nhằm phát hiện và xử lý kịp thời, hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý kịp thời, các hành vi vi phạm pháp luật về bán hàng đa cấp trên địa bàn; triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, nâng cao nhận thức cho người dân, doanh nghiệp bán hàng đa cấp và người tham gia bán hàng đa cấp trên địa bàn về hoạt động bán hàng đa cấp nói chung và pháp luật quản lý hoạt động bán hàng đa cấp nói riêng…

Hoàng Ngân