Bộ GD&ĐT bỏ quy định giãn cách trong lớp học

07/05/2020 21:43

Ngày 7/5, Bộ GD&ĐT đã có hướng dẫn mới về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống Covid-19 trong trường học.

bộ gd&Đt bỏ quy định giãn cách trong lớp học
Bộ GD&ĐT vừa có hướng dẫn, yêu cầu bỏ giãn cách, không bắt buộc học sinh và giáo viên phải đeo khẩu trang trong giờ học.

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 tại cuộc họp ngày 6/5 cũng như tình hình dịch bệnh ở Việt Nam hiện cơ bản được kiểm soát, nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng đã giảm (21 ngày qua Việt Nam không có ca nhiễm mới trong cộng đồng) và trên cơ sở ý kiến chuyên môn của Bộ Y tế, Bộ GD&ĐT yêu cầu các địa phương, nhà trường không sử dụng mũ, nón, trang phục có tấm chắn giọt bắn cá nhân trong lớp học; Không bắt buộc đeo khẩu trang trong lớp học.

Bên cạnh đó, tiếp tục duy trì đeo khẩu trang trên đường đến trường, trước khi vào lớp, trong giờ ra chơi, khi ra khỏi lớp và trên đường về nhà.

Không áp dụng giãn cách trong lớp học nhưng cần hạn chế tiếp xúc giữa học sinh các lớp học với nhau và chỗ đông người.

Ngoài ra, các trường được sử dụng điều hòa trong lớp học; Cuối mỗi buổi học phải mở cửa phòng học tạo sự thông thoáng; Tăng cường thực hiện lau khử khuẩn bề mặt, vệ sinh phòng/lớp học, nhà vệ sinh và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định.

Biển Ngọc