Bộ GD&ĐT công bố phổ điểm các môn thi tốt nghiệp THPT 2020

27/08/2020 05:45

Rạng sáng ngày 27/8, Bộ GD&ĐT đã chính thức công bố phổ điểm các môn thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

bộ gd&Đt công bố phổ điểm các môn thi tốt nghiệp thpt 2020
Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 đợt 1.

Theo phân tích phổ điểm các môn thi, môn có số thí sinh đạt điểm <=1 nhiều nhất là môn Tiếng Anh (543). Ngoài ra, đây cũng là môn có thí sinh đạt điểm dưới trung bình nhiều nhất (472.990) và có điểm trung bình thấp nhất (4,58); Tiếp đến là Lịch sử (5,19). Môn có điểm trung bình cao nhất là Giáo dục công dân (8,14); tiếp đến là Địa lý (6,78).

Cụ thể, ở môn Toán có 845.473 thí sinh tham gia thi, trong đó điểm trung bình là 6,68 điểm, điểm trung vị là 7 điểm; Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 7,8 điểm. Số thí sinh có điểm <= 1 là 195 (chiếm tỷ lệ 0,02%); Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 153.367 (chiếm tỷ lệ 18%); Có 273 thí sinh đạt điểm 10.

bộ gd&Đt công bố phổ điểm các môn thi tốt nghiệp thpt 2020
Phổ điểm môn Toán

Môn Ngữ văn có 830.764 thí sinh tham gia thi, trong đó điểm trung bình là 6,62 điểm, điểm trung vị là 6,75 điểm; Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 7 điểm. Số thí sinh có điểm <= 1 là 119 (chiếm tỷ lệ 0,01%); Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 75.779 (chiếm tỷ lệ 9%); Có 2 thí sinh đạt điểm 10.

bộ gd&Đt công bố phổ điểm các môn thi tốt nghiệp thpt 2020
Phổ điểm môn Ngữ văn

Môn Vật lý có 286.847 thí sinh tham gia thi, trong đó điểm trung bình là 6,72 điểm, điểm trung vị là 7 điểm; Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 7,75 điểm. Số thí sinh có điểm <= 1 là 39 (chiếm tỷ lệ 0,01%); Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 37.140 (chiếm tỷ lệ 13%); Có 10 thí sinh đạt điểm 10.

bộ gd&Đt công bố phổ điểm các môn thi tốt nghiệp thpt 2020
Phổ điểm môn Vật lý

Môn Hóa học có 289.066 thí sinh tham gia thi, trong đó điểm trung bình là 6,71 điểm, điểm trung vị là 7 điểm; Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 7,75 điểm. Số thí sinh có điểm <= 1 là 38 (chiếm tỷ lệ 0,01%); Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 44.766 (chiếm tỷ lệ 15,49%); Có 399 thí sinh đạt điểm 10.

bộ gd&Đt công bố phổ điểm các môn thi tốt nghiệp thpt 2020
Phổ điểm môn Hóa học.

Môn Sinh học có 284.063 thí sinh tham gia thi, trong đó điểm trung bình là 5,59 điểm, điểm trung vị là 5,5 điểm; Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 5,25 điểm. Số thí sinh có điểm <= 1 là 43 (chiếm tỷ lệ 0,02%); Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 85.715 (chiếm tỷ lệ 30,17%); Có 121 thí sinh đạt điểm 10.

bộ gd&Đt công bố phổ điểm các môn thi tốt nghiệp thpt 2020
Phổ điểm môn Sinh học

Môn Lịch sử có 553.987 thí sinh tham gia thi, trong đó điểm trung bình là 5,19 điểm, điểm trung vị là 5 điểm; Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 4,5 điểm. Số thí sinh có điểm <= 1 là 111 (chiếm tỷ lệ 0,02%); Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 260.074 (chiếm tỷ lệ 46,95%); Có 371 thí sinh đạt điểm 10.

bộ gd&Đt công bố phổ điểm các môn thi tốt nghiệp thpt 2020
Phổ điểm môn Lịch sử.

Môn Địa lí có 540.775 thí sinh tham gia thi, trong đó điểm trung bình là 6,78 điểm, điểm trung vị là 7 điểm; Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 7,25 điểm. Số thí sinh có điểm <= 1 là 133 (chiếm tỷ lệ 0,02%); Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 33.606 (chiếm tỷ lệ 6,21%); Có 248 thí sinh đạt điểm 10.

bộ gd&Đt công bố phổ điểm các môn thi tốt nghiệp thpt 2020
Phổ điểm môn Địa lí.

Môn Giáo dục công dân có 469.587 thí sinh tham gia thi, trong đó điểm trung bình là 8,14 điểm, điểm trung vị là 8,25 điểm; Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 8,75 điểm. Số thí sinh có điểm <= 1 là 41; Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 5.152 (chiếm tỷ lệ 1,1%); Có 4.163 thí sinh đạt điểm 10.

bộ gd&Đt công bố phổ điểm các môn thi tốt nghiệp thpt 2020
Phổ điểm môn Giáo dục công dân.

Môn Tiếng Anh có 749.285 thí sinh tham gia thi, trong đó điểm trung bình là 4,58 điểm, điểm trung vị là 4,2 điểm; Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 3,4 điểm. Số thí sinh có điểm <= 1 là 543 (chiếm tỷ lệ 0,07%); Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 472.990 (chiếm tỷ lệ 63,13%); Có 225 thí sinh đạt điểm 10.

bộ gd&Đt công bố phổ điểm các môn thi tốt nghiệp thpt 2020
Phổ điểm môn Tiếng Anh.
Biển Ngọc