Bộ GD&ĐT công bố trường đại học không bảo đảm năng lực đào tạo

24/05/2018 07:05

Ngày 23/5, Bộ GD&ĐT thông tin về công tác kiểm tra điều kiện bảo đảm chất lượng thực tế tại một số cơ sở...

bộ gd&Đt công bố trường đại học không bảo đảm năng lực đào tạo

Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai

Trước đó, từ ngày 3 - 18/5, các đoàn công tác của Bộ GD&ĐT đã tiến hành kiểm tra tại một số cơ sở đào tạo nhằm kiểm soát nội dung thông tin các trường đã kê khai và xác định điều kiện bảo đảm chất lượng thực tế của các cơ sở đào tạo. Kết quả kiểm tra cho thấy, vẫn còn một số trường đại học chưa bảo đảm về yêu cầu diện tích sàn xây dựng phục vụ đào tạo, về năng lực đào tạo tương ứng với quy mô sinh viên dự kiến năm 2018 mà trường đã kê khai.

Đơn cử, kiểm tra tỷ lệ về diện tích sàn xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học/sinh viên (SV) theo quy mô dự kiến năm 2018 cho thấy, còn nhiều trường chưa bảo đảm theo quy định (2,8 m2/SV) như các trường: Đại học Tài chính - Marketing, Đại học Phan Châu Trinh, Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội...

Trong khi đó, một số trường cũng chưa bảo đảm yêu cầu về tỷ lệ sinh viên/giảng viên đối với một hoặc nhiều khối ngành đào tạo như: Trường Đại học Võ Trường Toản, Đại học Công nghệ Đồng Nai, Đại học Phạm Văn Đồng, Đại học Duy Tân, Đại học Kiến trúc Đà Nẵng. Đặc biệt, trường Đại học Thành Đô cả bốn khối ngành quy mô đào tạo dự kiến năm 2018 không đáp ứng quy định về năng lực đào tạo tính theo giảng viên quy đổi.

Thời gian tới, Bộ sẽ tiếp tục kiểm tra việc công khai điều kiện bảo đảm chất lượng của các cơ sở đào tạo; theo dõi, hậu kiểm và tổ chức thanh tra đối với những cơ sở đào tạo không đáp ứng yêu cầu bảo đảm chất lượng, đồng thời giám sát chặt chẽ quá trình tuyển sinh và đào tạo của các trường, xử lý vi phạm nghiêm minh theo đúng quy định. 

T.Vy