Bộ GD&ĐT phê duyệt thêm 7 sách giáo khoa lớp 1

27/02/2020 05:45

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT vừa ký quyết định phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông.

bộ gd&Đt phê duyệt thêm 7 sách giáo khoa lớp 1
Danh sách 7 sách giáo khoa lớp 1 vừa được Bộ GD&ĐT phê duyệt

Bộ GD&ĐT vừa ban hành quyết định phê duyệt Danh mục sách giáo khoa (SGK) lớp 1 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông.Theo đó, có 7 SGK được phê duyệt lần này gồm: 1 cuốn môn Tự nhiên xã hội, 3 cuốn môn Giáo dục thể chất, 2 cuốn môn Hoạt động trải nghiệm và 1 cuốn môn Tiếng Anh.

Năm 2019, Bộ GD&ĐT đã tổ chức 2 lần thẩm định SGK lớp 1 vào tháng 5 và tháng 10. Ở lần thẩm định thứ nhất, có 38/49 bản mẫu SGK được được Bộ trưởng Bộ GD&ĐT phê duyệt cho phép sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông.

Trong 11 bản mẫu được đánh giá “Không đạt” ở lần thẩm định 1, có 7 bản được tác giả chỉnh sửa, biên soạn lại theo góp ý của Hội đồng thẩm định và nhà xuất bản gửi về Bộ GD&ĐT đề nghị thẩm định lần 2. Một bản mẫu SGK chưa kịp gửi thẩm định lần 1 cũng được nhà xuất bản tiếp tục gửi hồ sơ đề nghị thẩm định.

Do đó, ở lần thẩm định tháng 10/2019, Bộ GD&ĐT tiếp nhận 8 bản mẫu SGK của 4 môn học/hoạt động giáo dục từ 2 nhà xuất bản là Giáo dục Việt Nam và nhà xuất bản Đại học Quốc gia TP HCM.

Sau 2 vòng thẩm định (từ tháng 10/2019 đến tháng 2/2020), Hội đồng thẩm định đã đánh giá “Đạt” đối với 7/8 bản mẫu SGK. Như vậy, đến thời điểm hiện tại đã 45 cuốn SGK của 9 môn học và hoạt động giáo dục lớp 1 được phê duyệt cho phép sử dụng trong chương trình giáo dục phổ thông mới.

Bộ GD&ĐT cũng đề nghị các nhà xuất bản có hình thức phù hợp cung cấp SGK đến các địa phương kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo viên, cha mẹ học sinh tiếp cận thông tin để thực hiện việc lựa chọn SGK theo quy định của pháp luật.

Ngày 24/2, Bộ GD&ĐT tiếp tục ban hành thông báo thẩm định SGK lớp 1 với thời gian tiếp nhận hồ sơ từ ngày 25/2 đến 10/3.

Biển Ngọc