Bộ GD&ĐT yêu cầu kiểm tra quy định về đạo đức nhà giáo

07/12/2018 08:34

Bộ GD&ĐT đã có công văn đôn đốc thực hiện các quy định về đạo đức nhà giáo.

Bộ GD&ĐT yêu cầu kiểm tra quy định về đạo đức nhà giáo 1

Tranh minh họa: NOP 15

Trước việc thời gian qua ở một số địa phương để xảy ra các vụ việc giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo, có hành vi bạo hành thể chất, tinh thần học sinh làm ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh nhà giáo, gây bức xúc trong ngành và dư luận xã hội, Bộ GD&ĐT đã có công văn đôn đốc thực hiện các quy định về đạo đức nhà giáo.

Bộ yêu cầu các Sở GD&ĐT thành lập các đoàn công tác, kiểm tra các cơ sở giáo dục về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 1737/CT-BGDĐT ngày 7/5/2018 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc tăng cường quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo. Đồng thời, tăng cường các biện pháp quản lý, huy động các lực lượng tham gia giám sát việc thực hiện các quy định về đạo đức nhà giáo; Tăng cường phối hợp với các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng giáo viên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên; tăng cường kỹ năng ứng xử và giải quyết các tình huống sư phạm trong bối cảnh hiện nay; hỗ trợ tư vấn tâm lý cho nhà giáo và người học.

Bộ yêu cầu kết thúc học kỳ I, các sở GD&ĐT báo cáo tình hình, kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị 1737 cũng như các quy định liên quan đến đạo đức nhà giáo về bộ, trước ngày 20/1/2019.

T. Vy