Bộ Giáo dục ký kết hợp tác với Tập đoàn dầu khí Việt Nam

08/04/2014 13:36

Theo thỏa thuận vừa được Bộ GD&ĐT và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam ký kết trong giai đoạn 2014 – 2018, hàng năm, hai bên sẽ có nhiều hoạt động hỗ trợ lẫn nhau.

Theo thỏa thuận vừa được Bộ GD&ĐT và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam ký kết trong giai đoạn 2014 – 2018, hàng năm, hai bên sẽ có nhiều hoạt động hỗ trợ lẫn nhau.

bộ giáo dục ký kết hợp tác với tập đoàn dầu khí việt nam

Cụ thể, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam sẽ có các hoạt động hỗ trợ về xây dựng cơ sở vật chất cho các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, nhà bán trú cho học sinh phổ thông, trong đó ưu tiên cho các cơ sở giáo dục mầm non và nhà bán trú cho học sinh phổ thông tại các vùng Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ; xây dựng nhà công vụ cho giáo viên vùng khó khăn; thưởng cho học sinh đoạt giải trong các kỳ thi Olympic, kỳ thi khoa học kĩ thuật cấp khu vực và quốc tế, tham gia tài trợ cho các cuộc thi Olympic tại Việt Nam; Hỗ trợ học bổng cho học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú cấp tỉnh đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện; học sinh, sinh viên nghèo vượt khó, học sinh, sinh viên dân tộc rất ít người và học sinh, sinh viên khuyết tật; hỗ trợ các hoạt động nhằm tăng cường công tác giáo dục toàn diện cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn; Hỗ trợ giáo viên vùng khó khăn, giáo viên nghèo, giáo viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; hỗ trợ các hoạt động tôn vinh nhà giáo; Tài trợ cho một số trường đại học trong việc nâng cao khả năng nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ mới và hợp tác ứng dụng chuyển giao công nghệ vào thực tế…

Về phía Bộ GD&ĐT sẽ tăng cường phối hợp với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam trong việc đào tạo nhân lực ngành Dầu khí, tạo điều kiện để Tập đoàn Dầu khí Việt Nam hoàn thành việc thành lập  Học viện Dầu khí Việt Nam trên cơ sở tổ chức sắp xếp lại Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) và Trường Đại học Dầu khí Việt Nam (PVU) trong năm 2014 phù hợp với quy định của pháp luật; hỗ trợ triển khai công tác tuyển sinh, đào tạo và nghiên cứu khoa học để Học viện Dầu khí Việt Nam sớm trở thành một trong những cơ sở đào tạo đại học, sau đại học và nghiên cứu khoa học về dầu khí hàng đầu trong khu vực.…

V.A