Bộ Giao thông công chính được tổ chức thế nào sau ngày thành lập?

21/08/2014 14:27

Ngay sau khi Cách mạng tháng Tám thành công, ngày 28/8/1945, Hồ Chủ tịch đã chính thức ký Tuyên cáo của Chính phủ lâm thời Việt Nam dân chủ cộng hoà thành lập Bộ Giao thông công chính (GTCC).

TIN LIÊN QUAN

Đến ngày 3/10/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc luật số 41 quyết định chuyển giao các công sở, cơ quan và toàn bộ bất động sản, động sản của Nha giao thông từ chính quyền cũ sang Bộ GTCC. Nhân sĩ yêu nước Đào Trọng Kim được giao giữ chức Bộ trưởng, ông Đặng Phúc Thông giữ chức Thứ trưởng.

Bộ GTCC là một trong 13 Bộ thuộc Chính phủ lâm thời sau khi Cách mạng tháng Tám thành công. Cũng từ đây, hệ thống giao thông đã thực sự trở thành tài sản của người Việt Nam, phục vụ người dân nước Việt.

Cơ cấu tổ chức của Bộ GTCC gồm có: Sở Thanh tra công chính, Sở Hỏa xa T.Ư, Sở Bưu điện T.Ư, Sở Thiên văn và Đài Thiên văn Phủ Liễn, Sở Vô tuyến điện T.Ư, Sở Hàng hải thương thuyền, Sở Hàng không thương thuyền, Sở Hải chính, Phòng Hàng không thương thuyền.


Các cơ quan tham mưu của Bộ có: Văn phòng, Ty tố tụng và pháp chế, Ty Chuyên môn công chính, Ty Giao thông, Ty Kiến thiết đô thị và kiến trúc, Trường Đại học công chính. Ở các tỉnh có Ty Giao thông công chính.


Để chuẩn bị cho ngày lễ mừng độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam DCCH, ngành GTCC đã phối hợp với các cơ quan TƯ ở Việt Bắc và các địa phương tổ chức đưa Bác Hồ từ Việt Bắc về Hà Nội. Đó là chuyến vận tải đặc biệt ngày 24/8/1945, bằng thuyền trên sông Hồng, chở Chủ tịch nước về Thủ đô Hà Nội đã cập bến đò Phúc Xá và đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập tại Quảng trường Ba Đình.


Ngày 6/1/1946, nhân dân cả nước tham gia bầu cử Quốc hội khóa đầu tiên. 


Đến ngày 2/3/1946, Quốc hội họp khóa đầu tiên lập ra Chính phủ Việt Nam DCCH, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Quốc hội đã lập ra các cơ quan hành pháp gồm các bộ, ngành, ủy ban hành chính các tỉnh thành. Ở phía Nam có thêm Ủy ban Kháng chiến Nam Bộ.

Bộ GTCC trực thuộc Chính phủ, do kỹ sư Trần Đăng Khoa làm Bộ trưởng. Kỹ sư Đặng Phúc Thông là Thứ trưởng kiêm Giám đốc Sở Hỏa xa.

Ngọc Lê