Bộ GTVT ban hành Thông tư quy định trình kháng nghị hàng hải

08/11/2016 07:31

Bộ GTVT vừa ban hành Thông tư số 30 quy định về trình tự, thủ tục xác nhận việc trình kháng nghị hàng hải.

Bộ GTVT ban hành Thông tư quy định trình kháng nghị hàng hải 1

Bộ GTVT ban hành Thông tư quy định trình kháng nghị hàng hải

Thông tư gồm 3 chương và 10 điều quy định những nội dung chính của kháng nghị hàng hải; Trình tự, thủ tục xác nhận việc trình kháng nghị hàng hải cũng như các điều khoản thi hành.

Đáng chú ý, tại Điều 6, Chương 2 quy định trình tự thực hiện và xử lý hồ sơ xác nhận việc trình kháng nghị hàng hải. Theo đó, thuyền trưởng lập hồ sơ gửi đến cơ quan có thẩm quyền xác nhận việc trình kháng nghị. Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ. Nếu chưa phù hợp, chậm nhất 30 phút từ khi tiếp nhận phải hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Trong thời hạn không quá 1 giờ đối với cảng vụ hàng hải, đại diện cảng vụ và 3 giờ đối với các cơ quan có thẩm quyền khác, kể từ khi nhận đủ các giấy tờ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền xác nhận việc trình kháng nghị hàng hải.

Xem thêm video:

Thiện Anh