Bộ GTVT bổ nhiệm hai tân Phó Vụ trưởng Vụ KH-ĐT

31/01/2021 16:48

Bộ GTVT vừa công bố quyết định bổ nhiệm hai Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch đầu tư.

TIEUDE_BAIVIET_CODAU 1

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông trao Quyết định bổ nhiệm của Bộ GTVT cho ông Lưu Quang Thìn (bên trái) và ông Nguyễn Quang Giang (bên phải)

Tại các Quyết định 168 và 169/2021 của Bộ GTVT, ông Lưu Quang Thìn và ông Nguyễn Quang Giang, cùng chuyên viên chính Vụ KH-ĐT được bổ nhiệm giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch đầu tư kể từ ngày 1/2/2021.

Ông Lưu Quang Thìn sinh ngày 14/3/1976, trình độ thạc sỹ, kỹ sư xây dựng. Trước khi được bổ nhiệm làm Phó Vụ trưởng Vụ KH-ĐT, ông Thìn từng có nhiều năm ông tác tại Ban QLDA 5 (nay là Ban QLDA 6 - Bộ GTVT), chuyên viên chính tại Vụ KH-ĐT.

Ông Nguyễn Quang Giang sinh ngày 22/7/1979, trình độ thạc sỹ cầu đường bộ. Trước khi được bổ nhiệm làm Phó Vụ trưởng Vụ KH-ĐT, ông Giang từng có nhiều năm công tác tại các cơ quan, đơn vị trong ngành GTVT như: Sở GTVT Hà Tây (nay là Sở GTVT Hà Nội), Ban QLDA đường Hồ Chí Minh, chuyên viên chính Vụ KH-ĐT.

Với việc Bộ GTVT ban hành quyết định bổ nhiệm hai Phó Vụ trưởng Vụ KH-ĐT, hiện nay cơ cấu tổ chức của ban lãnh đạo Vụ KH-ĐT, gồm: Vụ trưởng Nguyễn Danh Huy và 4 Phó Vụ trưởng: Lã Hồng Hạnh, Nguyễn Anh Dũng, Lưu Quang Thìn và Nguyễn Quang Giang.

Đình Quang