Bộ GTVT bổ nhiệm Phó Cục trưởng Đường thuỷ nội địa

25/06/2019 10:36

Bộ GTVT công bố quyết định điều động, bổ nhiệm ông Lê Minh Đạo giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Đường thuỷ nội địa VN.

Bộ GTVT bổ nhiệm Phó Cục trưởng Đường thuỷ nội địa 1
Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Nhật trao quyết định điều động bổ nhiệm cho ông Lê Minh Đạo

Thay mt lãnh đạo B GTVT, Th trưởng Nguyn Nht va trao quyết định điu động b nhim có thi hn ông Lê Minh Đạo, Phó V trưởng V Kế hoch Đầu tư giữ chức Phó Cc trưởng Cc Đường thu ni địa VN từ ngày 18/6/2019.

Phát biu ti bui l, Th trưởng Nguyn Nht, ghi nhn nhng c gng, đóng góp ca ông Lê Minh Đạo, đồng thi khng định vic điu động b nhim ông Đạo gi chc Phó cc trưởng Cc Đường thu ni địa VN là để củng cố đội ngũ tại đây, tăng cường đoàn kết, vượt qua khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, ông Lê Minh Đạo bày tỏ cảm ơn đối với lãnh đạo Bộ, Ban Cán sự đảng Bộ GTVT đã tin tưởng bổ nhiệm vụ vào vị trí Phó Cục trưởng Cục Đường thuỷ nội địa VN. Ông Đạo hứa sẽ tiếp tục cố gắng, rèn luyện để tiếp tục hoàn thành các nhiệm vụ mà Bộ giao.

Ông Lê Minh Đạo sinh năm 1976, là thc s công trình hàng hi, đường thu. Ông Đạo tng có thi gian dài công tác ti Cc Hàng hi VN.

T.Bình