Bộ GTVT chỉ đạo kiểm toán ATGT QL1 và QL14

07/08/2014 07:32

Ngày 6/8, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ chủ trì cuộc họp rà soát hệ thống biển báo hiệu đường bộ yêu cầu phải kiểm toán ATGT đối với QL1 và QL14 đang được xây dựng. 

Ngày 6/8, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ chủ trì cuộc họp rà soát hệ thống biển báo hiệu đường bộ yêu cầu phải kiểm toán ATGT đối với QL1 và QL14 đang được xây dựng.

TIN LIÊN QUANTheo Thứ trưởng Thọ, về nguyên tắc, đảm bảo ATGT tuyến đường phải gắn liền ngay từ đầu với dự án, từ bước lập dự án, thiết kế cơ sở. Vấn đề là từ lâu nay chỉ coi trọng làm xây lắp cho hoành tráng, còn việc cắm biển báo lại không quan tâm. Làm tốt ngay từ bước đầu, khi nghiệm thu tuyến đường đưa vào khai thác sẽ có cơ sở quản lý ATGT.


Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ VN Nguyễn Văn Quyền cho biết, qua theo dõi, hầu hết các công trình XDCB hoàn thành, đưa vào khai thác, từ biển báo, hộ lan đều rất bất cập.

P.A