Bộ GTVT chia sẻ bí quyết thúc cổ phần hóa

02/04/2015 08:57

Năm 2014, gần một nửa số doanh nghiệp tổ chức bán đấu giá cổ phần trên Sở GDCK Hà Nội là thuộc Bộ GTVT.

bộ gtvt chia sẻ bí quyết thúc cổ phần hóa
Bệnh viện GTVT Trung ương đang được lên phương án cổ phần hóa

Cụ thể, trong năm 2014, trong tổng số 54 doanh nghiệp tổ chức bán đấu giá cổ phần thì có tới 22 doanh nghiệp thuộc Bộ GTVT.

Theo ông Vũ Anh Minh- Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp, Bộ GTVT, tốc độ cổ phần nhanh tới mức đáng ngạc nhiên này có được là do sự ủng hộ của Chính phủ, sự hỗ trợ của các đơn liên quan, đặc biệt là Bộ Tài chính sự quyết liệt của Ban cán sự Đảng Bộ GTVT cũng như cá nhân Bộ trưởng Đinh La Thăng.

Trao đổi kinh nghiệm về cổ phần hóa tại Hội nghị phổ biến một số quy định mới về thoái vốn, bán cổ phần nhà nước tại doanh nghiệp và đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán được tổ chức ngày 1/4, ông Minh cho biết, đầu năm 2012, khi Bộ GTVT bắt đầu thực hiện cổ phần hóa và Bộ trưởng đặt ra yêu cầu trong vòng 9 tháng phải hoàn thành cổ phần hóa 10 tổng công ty mọi chuyện còn vô cùng khó khăn. Thậm chí khi đó cũng có ý kiến cho rằng điều này là không khả thi.

Tuy nhiên, với quyết tâm của lãnh đạo Bộ cùng với chỉ đạo hết sức quyết liệt: nếu lãnh đạo doanh nghiệp nào không hoàn thành tiến độ cổ phần hóa theo kế hoạch thì sẽ bị điều chuyển khỏi vị trí công tác thì tiến độ cổ phần hóa đã đạt được như mục tiêu đề ra. “Việc gắn chặt trách nhiệm cá nhân của lãnh đạo các doanh nghiệp với tiến độ cổ phần hóa, thoái vốn đã mang lại kết quả khả quan…”, ông Minh chia sẻ.

Bên cạnh đó, cũng theo ông Minh, lãnh đạo Bộ GTVT luôn quan tâm, tạo điều kiện tối đa cho các lãnh đạo doanh nghiệp dành thời gian, công sức cho công tác cổ phần hóa, thoái vốn. “Nếu lãnh đạo doanh nghiệp nào báo cáo có lịch họp về cổ phần hóa, thoái vốn trùng với các cuộc họp giữa lãnh đạo Bộ GTVT với lãnh đạo các doanh nghiệp, đơn vị chức năng thuộc Bộ, thì lãnh đạo Bộ ưu tiên cho phép lãnh đạo doanh nghiệp họp về cổ phần hóa, mà không phải dự họp với lãnh đạo Bộ…”, ông Minh nói.

Về công tác cổ phần hóa và thoái vốn của các doanh nghiệp nhà nước nói chung, ông Hoàng Văn Phu - Phó cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp (Bộ Tài chính) cho biết, năm 2015 có 289 doanh nghiệp phải cổ phần hóa. Tuy nhiên, 3 tháng đầu năm mới chỉ cổ phần hóa được 29 doanh nghiệp. Như vậy, trong 9 tháng cuối năm nay phải thực hiện cổ phần hóa được 260 doanh nghiệp.

C.Sơn