Bộ GTVT chính thức ban hành khung giá dịch vụ mới tại cảng biển

01/12/2018 09:10

Khung giá dịch vụ mới tại cảng biển vừa được Bộ GTVT ký ban hành sau thời gian lấy ý kiến góp ý...

Bộ GTVT chính thức ban hành khung giá dịch vụ mới tại cảng biển 1

Giá bốc dỡ container và giá dịch vụ cầu, bến, phao neo đối với khách du lịch là những thay đổi quan trọng trong khung giá dịch vụ mới được Bộ GTVT ban hành tại Thông tư 54 - Ảnh minh họa

Bộ GTVT vừa ban hành Thông tư về khung giá dịch vụ hoa tiêu, dịch vụ sử dụng cầu, bến, phao neo, dịch vụ bốc dỡ container và dịch vụ lai dắt tại cảng biển Việt Nam.

Theo Thông tư số 54 do Thứ trưởng Nguyễn Văn Công ký, khung giá dịch vụ bốc dỡ container nhập khẩu, xuất khẩu, tạm nhập, tái xuất tại khu vực 1 (không áp dụng đối với khu vực bến cảng Lạch Huyện) được điều chỉnh tăng 10% so với Quyết định số 3863 của Bộ GTVT, từ 30 USD/cont 20’, 45 USD/cont 40’ lên 33 USD/cont 20’, 50 USD/cont 40’ (đối với dịch vụ bốc dỡ từ tàu (sàn lan) sang bãi cảng và ngược lại). Riêng đối với dịch vụ bốc dỡ từ tàu (sà lan) sang sà lan, ô tô, toa xe tại cầu cảng và ngược lại, mức giá được điều chỉnh tăng khoảng 50%, từ 18 USD/cont 20’, 27 USD/cont 40’ lên 26 USD/cont 20’, 40 USD/cont 40’. 

Cùng đó, khung giá dịch vụ bốc dỡ container nhập khẩu, xuất khẩu, tạm nhập, tái xuất tại khu vực Lạch Huyện được điều chỉnh tăng 10% theo lộ trình thực hiện đến năm 2021, từ 46 USD/cont 20’, 68 USD/cont 40’ lên 52 USD/cont 20’, 77 USD/cont 40’. 

Tại khu vực Cái Mép - Thị Vải, khung giá dịch vụ bốc dỡ container nhập khẩu, xuất khẩu, tạm nhập, tái xuất được điều chỉnh tăng 10%, từ 46 USD/cont 20’, 68 USD/cont 40’ lên 52 USD/cont 20’, 77 USD/cont 40’; Đồng thời, khung giá bốc dỡ container trung chuyển, quá cảnh (từ tàu, sà lan sang bãi cảng và ngược lại) giảm khoảng 10%, từ 34 USD/cont 20’ , 51 USD/cont 40’ xuống 31 USD/cont 20’, 46 USD/cont 20’. 

Còn tại khu vực bến cảng ĐBSCL, khung giá dịch vụ bốc dỡ container nhập khẩu, xuất khẩu, tạm nhập, tái xuất được điều chỉnh giảm 50% so với khu vực 3. 

Khung giá dịch vụ cầu, bến, phao neo đối với khách du lịch cũng được điều chỉnh tăng so với Quyết định 3946 của Bộ GTVT, từ 0,99 -1,1 USD/người/lượt lên 2,5 – 3,5 USD/người/lượt. 

Thông tư cũng nêu rõ, trường hợp các yếu tố hình thành giá thay đổi có thể làm cho giá dịch vụ tại cảng biển thấp hơn mức giá tối thiểu hoặc cao hơn mức giá tối đa theo khung giá quy định và trường hợp các cầu, bến cảng được đầu tư xây dựng mới chuyên dùng để khai thác tàu khách quốc tế, DN cung ứng dịch vụ phải đề xuất mức giá, báo cáo Cục Hàng hải VN trình Bộ GTVT xem xét quyết định sửa đổi, bổ sung Thông tư. 

Được biết, Thông tư số 54 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2019, bãi bỏ Quyết định số 3863 và Quyết định số 3946 của Bộ GTVT.

N.Khánh