Bộ GTVT chủ động phòng chống tham nhũng

05/07/2019 18:00

Bộ GTVT đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng với phương châm chủ động phòng ngừa là chính.

Bộ GTVT chủ động phòng chống tham nhũng 1
Ghi nhận những kết quả tích cực trong công tác phòng chống tham nhũng của Bộ GTVT, đoàn kiểm tra công tác PCTN của Ban chỉ đạo T.Ư đề nghị Bộ GTVT đẩy mạnh các giải pháp thực hiện PCTN thời gian tới

Sáng nay (5/7), đoàn công tác của Ban chỉ đạo T.Ư về phòng chống tham nhũng (PCTN) do ông Lê Minh Trí, Ủy viên T.Ư Đảng, Viện trưởng VKSND tối cao dẫn đầu đã có buổi làm việc tại Bộ GTVT.

Báo cáo tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông, Phó bí thư Ban cán sự đảng Bộ khẳng định: Bộ luôn xác định PCTN là nhiệm vụ trọng tâm. Lấy phương châm chủ động phòng ngừa là chính, Bộ thường xuyên, kịp thời triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác PCTN; Ban hành chương trình hành động, các chỉ thị, kế hoạch, văn bản chỉ đạo về triển khai thực hiện công tác này.

Bộ GTVT cũng đã xây dựng kế hoạch và lập các đoàn kiểm tra, đôn đốc công tác PCTN, lãng phí; Lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tiếp nhận, xử lý tất cả các kênh thông tin như tin nhắn, đơn thư nặc danh, mạo danh phản ánh có liên quan đến tiêu cực tham nhũng nhằm chấn chỉnh, khắc phục kịp thời.

Trong công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, Bộ đã xây dựng trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và ban hành theo thẩm quyền 93 văn bản; bổ sung danh sách người giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực GTVT theo thẩm quyền.

Bộ đã ban hành, sửa đổi, bổ sung 3 lần quy chế chi tiêu nội bộ nhằm tăng cường quản lý ngân sách Nhà nước tiết kiệm, hiệu quả, chống lãng phí; Ban hành 3 văn bản, quyết định về kê khai tài sản, thu nhập cá nhân thuộc diện phải kê khai do Bộ quản lý; đến kỳ báo cáo đã hoàn thành 100% việc kê khai, lưu giữ, công khai bản kê khai. 100% các đơn vị đã xây dựng kế hoạch và thực hiện chuyển đổi theo quy định…

Đánh giá việc thực hiện công tác PCTN của Bộ GTVT, đoàn kiểm tra nêu rõ, Ban cán sự đảng, lãnh đạo Bộ GTVT đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, kịp thời phổ biến, quán triệt và ban hành các văn bản để lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ PCTN. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng, ban hành, tham mưu ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ, nhất là các văn bản về quản lý đầu tư xây dựng công trình giao thông, các định mức, tiêu chuẩn kĩ thuật trong lĩnh vực GTVT, góp phần hoàn thiện về thể chế KT-XH để PCTN; Triển khai nghiêm túc, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng trong nội bộ. Trong đó, đã đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và đổi mới công nghệ quản lý; thực hiện tốt việc kê khai tài sản, thu nhập và công khai theo quy định; Xây dựng, thực hiện chế độ, tiêu chuẩn, định mức về chi tiêu tài chính nội bộ…

Trao đổi về những khó khăn, vướng mắc trong công tác PCTN tại Bộ GTVT hiện nay, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể nhấn mạnh: Bộ GTVT hiện đang thực hiện hai nhiệm vụ lớn: vừa quản lý Nhà nước trong lĩnh vực GTVT, vừa thực hiện đầu tư các công trình, dự án GTVT. Đặc thù này gây nhiều khó khăn trong công tác quản lý, đầu tư nói chung và công tác PCTN nói riêng, nhất là trong tình hình có nhiều vướng mắc, chưa thống nhất giữa các quy định pháp luật hiện hành, mất nhiều thời gian thực hiện các trình tự, thủ tục. Trong khi đó, việc tiến hành các công trình, dự án đòi hỏi cao về tiến độ, đặc biệt là các công trình, dự án mang tính trọng điểm.

Bộ GTVT chủ động phòng chống tham nhũng 2
Bộ GTVT gặp nhiều khó khăn trong công tác quản lý, đầu tư và công tác PCTN khi phải thực hiện cả nhiệm vụ quản lý Nhà nước, vừa thực hiện nhiệm vụ đầu tư công trình, dự án

Chia sẻ với những khó khăn của Bộ GTVT, ông Lê Minh Trí nhấn mạnh, khối lượng công việc của Bộ GTVT rất lớn trong khi phải thực hiện cả nhiệm vụ quản lý Nhà nước và nhiệm vụ đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước, vốn xã hội. Nguồn nhân lực, số CBCNV lớn cũng là khó khăn trong công tác quản lý, quy hoạch, sắp xếp cán bộ sao cho tốt để PCTN nhưng vẫn phải xây dựng được đội ngũ phục vụ ngành phát triển.

Để công tác PCTN đạt hiệu quả cao hơn, ông Lê Minh Trí đề nghị Bộ GTVT chú trọng, tăng cường các giải pháp phòng ngừa tham nhũng. Trong đó, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN, nâng cao nhận thức của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị về công tác PCTN. Thực hiện tốt công khai, minh bạch trong toàn hệ thống; Tiếp tục chú trọng xây dựng, ban hành các định mức, tiêu chuẩn kĩ thuật để PCTN; Đẩy mạnh việc thực hiện nguyên tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp trong CBCNV; Đổi mới, quyết liệt trong công tác cán bộ. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ trong quản lý. Thực hiện tốt công tác tự kiểm tra, phát hiện tại các cơ quan, đơn vị; tăng cường thanh tra, giám sát và kiểm toán; Quy định rõ trách nhiệm người đứng đầu trong tất cả các khâu…

Kỳ Nam