Bộ GTVT công bố nhiều thủ tục hành chính sửa đổi trong lĩnh vực hàng hải

19/03/2020 14:19

Tổng số thủ tục hành chính trong lĩnh vực hàng hải hiện vẫn là 95 thủ tục, hoàn toàn không thay đổi.

Bộ GTVT công bố nhiều thủ tục hành chính sửa đổi trong lĩnh vực hàng hải 1
Danh mục TTHC sửa đổi được Bộ GTVT công bố liên quan đến việc cấp/cấp lại GCNKNCM, thủ tục mở khóa bồi dưỡng nghiệp vụ sỹ quan, thuyền trưởng... - Ảnh minh họa

Bộ GTVT vừa ban hành Quyết định số 375 công bố thủ tục hành chính (TTHC) được sửa đổi trong lĩnh vực hàng hải thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ GTVT.

Theo đó, các thủ tục được công bố sửa đổi bao gồm: Thủ tục cấp giấy chứng nhận khả năng chuyên môn (GCNKNCM) thủy thủ trực ca, thợ máy trực ca, thợ kỹ thuật điện; GCNKNCM cho thuyền viên Việt Nam đã có GCNKNCM do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp sẽ do Cục Hàng hải VN thực hiện.

Thủ tục Cấp giấy công nhận GCNKNCM; Cấp giấy xác nhận việc cấp giấy chứng nhận; Cấp giấy chứng nhận huấn luyện viên chính và Thủ tục cấp lại GCNKNCM, giấy xác nhận việc cấp giấy chứng nhận, giấy công nhận GCNKNCM, giấy chứng nhận huấn luyện viên chính do Cục Hàng hải VN hoặc Chi cục hàng hải hoặc cảng vụ hàng hải được Cục Hàng hải ủy quyền giải quyết.

Thủ tục mở khóa bồi dưỡng đào tạo nghiệp vụ và cấp GCNKNCM sỹ quan, thuyền trưởng, máy trưởng được thực hiện bởi Cục Hàng hải VN hoặc cơ sở đào tạo, huấn luyện. Kèm theo danh mục TTHC, Bộ GTVT cũng ban hành quy trình hướng dẫn thực hiện cho từng TTHC sửa đổi.

Theo đại diện Cục Hàng hải VN, các thủ tục hành chính trên được sửa đổi nội dung để phù hợp với Thông tư 03/2020 quy định về tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn, đào tạo, huấn luyện thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu của tàu biển Việt Nam mới được Bộ GTVT ban hành, thay thế cho Thông tư 37/2016 trước đó.

“Tổng số TTHC lĩnh vực hàng hải hiện vẫn là 95 thủ tục, hoàn toàn không thay đổi, việc công bố danh mục sửa đổi không được tính là thêm hoặc bớt TTHC”, đại diện này nói.

Được biết, Quyết định số 375 của Bộ GTVT sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/4/2020.

N.Khánh