Bộ GTVT công bố tiêu chí phân loại cảng đường thủy

14/11/2014 22:32

Có 3 loại cảng I, II và III. Việc phân định căn cứ vào tiêu chí cơ sở hạ tầng, khả năng đón tàu...

Bộ GTVT công bố tiêu chí phân loại cảng đường thủy 1
Cảng hành khách loại nào cũng phải có cơ sở dịch vụ phục vụ hành khách

Cảng loại I giữ vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của một vùng, cảng hàng hóa có thể tiếp nhận được tàu từ 3.000 tấn trở lên, phục vụ trung chuyển từ 1,5 triệu tấn hàng/năm, có hệ thống nhà xưởng,thiết bị bốc xếp container; còn cảng hành khách phải tiếp nhận được tàu từ 300 khách trở lên, phục vụ hơn 200.000 khách/năm.

Cảng loại II có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội địa phương, có thể tiếp nhận tàu 1.000- 3.000 tấn, có khả năng xếp dỡ container (cảng hàng), tàu chở 100-300 khách (cảng khách).

Cảng loại III giữ vai trò phát triển kinh tế - xã hội trong phạm vi một khu vực của địa phương, đón phương tiện dưới 1.000 tấn và có hệ thống kho bãi, thiết bị xếp dỡ (cảng hàng hóa); đón phương tiện chở dưới 100 khách (cảng khách) và có nhà chờ, dịch vụ phục vụ khách.

Bộ GTVT có thẩm quyền công bố cảng trên đường thủy quốc gia, đường thủy chuyên dùng nối với đường thủy quốc gia, đường thủy chuyên dùng đi qua 2 tỉnh, thành phố thuộc Trung ương trở lên. UBND cấp tỉnh công bố cảng trên đường thủy địa phương.

Hồng Xiêm