Bộ GTVT cung cấp hơn 250 dịch vụ công trực tuyến

02/12/2018 10:42

Bộ GTVT có hơn 250 dịch vụ công trực tuyến và hơn 80 thủ tục hành chính cơ chế một cửa quốc gia.

Bộ GTVT cung cấp hơn 250 dịch vụ công trực tuyến 1
Bộ GTVT cung cấp nhiều dịch vụ công thuận tiện cho người dân, trong đó lĩnh vực đường bộ có nhiều thủ tục trực tuyến. Ảnh: minh họa

Báo cáo mới nhất của Bộ GTVT đánh giá công tác ứng dụng KHCN trong cung cấp dịch vụ công cho thấy, đến nay, Bộ GTVT đã cung cấp 255 dịch vụ công trực tuyến; Trong đó, có 165 dịch vụ mức độ 3, 90 dịch vụ mức độ 4.

Trong 2 năm 2017 - 2018, mỗi năm có gần 400.000 hồ sơ được thực hiện theo phương thức trực tuyến trong tổng số 1,6 triệu hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính. Ba năm liên tiếp 2016 - 2018, Bộ GTVT dẫn đầu về chỉ số dịch vụ công trực tuyến (trong số 20 bộ/ngành) theo đánh giá xếp hạng ICT Index quốc gia.

Trong đó, lĩnh vực Đăng kiểm đã xây dựng cổng thông tin điện tử và thực hiện xong 5 thủ tục hành chính công trực tuyến cấp độ 4 cho tất cả các thủ tục liên quan đến đăng ký, kiểm tra và chứng nhận đối với xe cơ giới nhập khẩu; 4 thủ tục hành chính công trực tuyền cấp độ 3 trong các lĩnh vực tàu biển, đường sắt và đường bộ. Tính đến nay, đã có 57.501 hồ sơ nộp trực tuyến và cấp 616.659 giấy phép điện tử.

Các lĩnh vực khác trong năm 2018 đã đưa hàng chục dịch vụ vào thực hiện thí điểm và chính thức triển khai. Lĩnh vực Hàng hải có 12/12 thủ tục. Tính đến ngày 15/11 có 38.974 hồ sơ nộp trực tuyến, cấp 35.440 giấy phép điện tử.

Lĩnh vực Đường thủy nội địa có 4 thủ tục hoàn thành và triển khai chính thức từ ngày 25/7/2018. Tính đến ngày 15/11, đã cấp phép cho 102 lượt tàu biển xuất, nhập cảnh.

Lĩnh vực Đường bộ, từ ngày 1/11 triển khai chính thức 60/65 thủ tục tại Tổng cục Đường bộ VN và 63 Sở GTVT cho tất cả đối tượng sử dụng. Tính đến ngày 15/11, có 316 hồ sơ nộp trực tuyến với 42 doanh nghiệp tham gia. Bên cạnh đó có 5 thủ tục liên quan đến gia hạn giấy phép vận tải và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho các phương tiện nước ngoài.

Lĩnh vực Hàng không, từ ngày 1/11 chính thức kết nối dữ liệu hành khách trước chuyến bay giữa Cổng thông tin một cửa quốc gia và phần mềm nghiệp vụ của Cục Hàng không VN.

Đến ngày 10/11, Bộ GTVT đã có thêm 70 thủ tục hành chính tham gia Cơ chế một cửa quốc gia, nâng tổng số thủ tục hành chính của Bộ GTVT chính thức tham gia Cơ chế một cửa quốc gia là 82 thủ tục, cộng 5 thủ tục lĩnh vực Đường bộ đưa vào sử dụng trong tháng 11/2018, hoàn thành cung cấp 100% các thủ tục hành chính đã đăng ký tham gia cơ chế một cửa quốc gia.

Kỳ Nam