Bộ GTVT đang thực hiện quy trình kiện toàn cán bộ TCT ĐSVN

26/10/2016 14:43

Bộ GTVT thực hiện quy trình bổ nhiệm nhân sự mới giữ chức Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

bộ gtvt đang thực hiện quy trình kiện toàn cán bộ tct Đsvn

Ông Trần Ngọc Thành, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Đường sắt Việt Nam

Trao đổi với Báo Giao thông, ông Trần Văn Lâm, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ GTVT) cho biết: Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và đội ngũ cán bộ hiện có, Bộ GTVT đang thực hiện việc kiện toàn cán bộ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, cụ thể là thực hiện quy trình điều động đồng chí Trần Ngọc Thành, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty giữ chức vụ lãnh đạo khác và điều động, bổ nhiệm cán bộ khác giữ chức Chủ tịch HĐTV Tổng công ty thay đồng chí Trần Ngọc Thành.

Tuy nhiên, trong khi thực hiện quy trình chuẩn bị nhân sự mới giữ chức Chủ tịch HĐTV Tổng công ty, đồng chí Trần Ngọc Thành có đơn xin từ chức và nghỉ chế độ. Bộ GTVT tôn trọng nguyện vọng xin nghỉ chế độ của cá nhân đồng chí Trần Ngọc Thành và sẽ xem xét giải quyết cho đồng chí Trần Ngọc Thành nghỉ chế độ theo quy định của pháp luật sau khi có nhân sự mới thay thế. Giai đoạn này, đồng chí Trần Ngọc Thành có trách nhiệm thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao và bàn giao công việc cho đồng chí Chủ tịch HĐTV Tổng công ty mới khi được cấp có thẩm quyền bổ nhiệm. Khi có quyết định bổ nhiệm chính thức nhân sự mới, Bộ GTVT sẽ thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng.

         

Tiến Mạnh