Bộ GTVT đẩy nhanh công tác quyết toán dự án

22/06/2017 14:58

Bộ GTVT quyết tâm hoàn thành nhiều nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, trong đó có công tác quyết toán dự án.

Bộ GTVT đẩy nhanh công tác quyết toán dự án 1

Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa yêu cầu phải đẩy nhanh tiến độ công tác quyết toán dự án trong 6 tháng cuối năm

Sáng nay, 22/6, Ban Cán sự Đảng Bộ GTVT đã họp kiểm điểm thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ quý III-2017. Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT Trương Quang Nghĩa chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, báo cáo Ban Cán sự Đảng về công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ GTVT, Vụ trưởng Vụ Pháp chế Trịnh Thị Hằng Nga cho biết, Luật Đường sắt (sửa đổi) đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp vừa qua, hiện đang rà soát, hoàn thiện các thủ tục để trình Chủ tịch nước công bố Luật.

Bộ đã trình Chính phủ 4 văn bản, trong đó có 2 dự thảo nghị định. Các cơ quan thuộc Bộ đã trình Bộ trưởng 5 văn bản, gồm 4 thông tư và quyết định. 6 tháng cuối năm, số lượng văn bản phải triển khai xây dựng và hoàn thiện tương đối nhiều (01 Luật và 80 văn bản dưới Luật). Trong đó, sau khi Chủ tịch nước công bố Luật Đường sắt (sửa đổi), Bộ sẽ xây dựng, hoàn thiện và tuyên truyền khoảng 24 văn bản dưới Luật; tiếp tục hoàn thiện hồ sơ sửa đổi Luật GTĐB…

Về công tác xây dựng đề án, ông Nguyễn Trí Đức, Chánh Văn phòng Bộ cho biết, 6 tháng đầu năm 2017, Bộ GTVT đã trình Thủ tướng Chính phủ 2 đề án, đạt 100% kế hoạch. Đến nay, còn 5 đề án Bộ GTVT đã trình nhưng chưa được phê duyệt. Cũng theo chương trình công tác 6 tháng, tính đến 20/6 đã có 2/3 đề án trình Bộ trưởng, còn 1 đề án đang hoàn thiện, đạt 66,6% kế hoạch và các đơn vị trình Bộ 5/6 dự thảo đề án, đạt 83%. Chương trình công tác quý III năm 2017, Bộ GTVT phải trình Thủ tướng Chính phủ 2 đề án; các cơ quan phải trình Bộ trưởng xem xét, phê duyệt 2 đề án.

Về kết quả thực hiện quyết toán dự án hoàn thành tháng 5 và lũy kế đến tháng 5/2017, Vụ trưởng Vụ Tài chính Đỗ Văn Quốc cho biết, đối với vốn đầu tư XDCB, trong tháng 5, Bộ và các cơ quan thẩm quyền đã thẩm tra, phê duyệt quyết toán 5 dự án với giá trị 335 tỷ đồng.

Lũy kế từ đầu năm đến tháng 5 đã phê duyệt được 33 dự án, giá trị duyệt 8.734 tỷ đồng, đạt 150% kế hoạch 5 tháng đầu năm. Đối với các dự án vốn BOT, BT, lũy kế từ đầu năm đến tháng 5, các nhà đầu tư đã trình 11 dự án và một số hạng mục của 4 dự án; đến nay đã trình duyệt quyết toán 55 dự án. Lũy kế từ đầu năm đến tháng 5, Bộ GTVT và Tổng cục Đường bộ VN đã chấp thuận quyết toán 23 dự án và một số hạng mục còn lại của 7 dự án. Các cơ quan thẩm quyền đã chấp thuận quyết toán 48 dự án.

Tham dự cuộc họp, các Thứ trưởng, các đại biểu đã đề xuất nhiều nội dung quan trọng cần thực hiện trong thời gian tới như: hoàn thiện các văn bản dưới Luật, Nghị định, Thông tư hướng dẫn của Luật Đường sắt (sửa đổi); vấn đề chuyển giao vốn Nhà nước các doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ về Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC); sự phối hợp giữa các cục, vụ, cơ quan thuộc Bộ trong công tác tham mưu; tháo gỡ các vướng mắc về thủ tục đối với các dự án BOT…

Sau khi nghe các ý kiến, Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa yêu cầu các cơ quan chức năng tiếp tục đẩy nhanh các phần việc liên quan đến các công trình trọng điểm như sân bay Long Thành, cao tốc Bắc - Nam... theo đúng chỉ đạo của Chính phủ.

Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa yêu cầu lãnh đạo các cơ quan, đơn vị tiếp tục quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ đã được lãnh đạo Bộ và lãnh đạo Chính phủ giao; đồng thời cập nhật báo cáo kịp thời kết quả xử lý trên Hệ thống quản lý, theo dõi tình hình thực hiện nhiệm vụ do lãnh đạo Bộ và lãnh đạo Chính phủ giao, nhất là cần lưu ý đến các nhiệm vụ giao có thời hạn xử lý. Trong công tác tham mưu phải đẩy mạnh phối hợp, thông tin, tham khảo ý kiến giữa các cục, vụ cũng như giữa các lãnh đạo Bộ, nâng cao tính thống nhất, chất lượng tham mưu. “Công tác tham mưu trước tiên phải trung thực, phải thể hiện được vai trò trong lĩnh vực quản lý để văn bản ban hành phải đúng”, Bộ trưởng nói.

Riêng về công tác quyết toán các công trình, dự án, Bộ trưởng yêu cầu đẩy nhanh, đảm bảo kế hoạch đề ra. “Phải đưa mốc tiến độ vào công tác quyết toán để tìm cách giải quyết vướng mắc. Mốc thời gian này phải khả thi, đồng thời thể hiện được quyết tâm của Bộ trong công tác này”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

 Xem thêm video

Kỳ Nam