Bộ GTVT đề nghị Quảng Bình xử lý vụ cấp phép xây dựng trên đất ga Mỹ Trạch

18/03/2021 16:36

Bộ GTVT đề nghị Quảng Bình xử lý vụ cấp phép công trình trên đất ga đường sắt theo đúng thẩm quyền, quy định.

bộ gtvt đề nghị quảng bình xử lý vụ cấp phép xây dựng trên đất ga mỹ trạch

Bộ GTVT đề nghị Quảng Bình xử lý vụ cấp phép công trình trên đất ga đường sắt theo đúng thẩm quyền, quy định, do vi phạm đất kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia

Bộ GTVT vừa có văn bản về vụ việc cấp phép công trình điện trên đất ga Mỹ Trạch (xã Mỹ Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình).

Theo đó, về việc UBND tỉnh Quảng Bình thu hồi (điều chỉnh giảm) một phần diện tích đất Khu ga Mỹ Trạch để xây dựng Trạm biến áp 110kV Cam Liên, Bộ GTVT nêu rõ: Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại diện chủ sở hữu đối với tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia, Bộ GTVT đề nghị UBND tỉnh Quảng Bình có ý kiến gửi Bộ về việc thu hồi (điều chỉnh giảm) một phần diện tích Khu ga Mỹ Trạch để xây dựng Trạm biến áp 110kV Cam Liên theo quy định của Luật Đường sắt năm 2017.

Bộ GTVT cũng đề nghị UBND tỉnh Quảng Bình xem xét, chỉ đạo cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban có liên quan “Công trình trụ điện số 7” khẩn trương rà soát, đối chiếu việc tuân thủ thực hiện điểm đ khoản 1 Điều 28 Nghị định số 56/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng đường sắt.

Trước đó, UBND tỉnh Quảng Bình đã ra văn bản điều chỉnh quyết định giao đất năm 1994 cho ga Mỹ Trạch, thu hẹp diện tích khu ga đã giao cho đường sắt, lấy phần đất thu hẹp này để xây dựng công trình trụ điện thuộc Dự án Trạm biến áp 110kV Cam Liên ngay trên diện tích ga Mỹ Trạch.

Trong khi đó, toàn bộ diện tích đất khu ga Mỹ Trạch mà UBND tỉnh Quảng Bình cấp cho đường sắt từ năm 1994 là tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia, Bộ GTVT thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại diện chủ sở hữu. Hàng năm, Tổng công ty đều báo cáo Bộ GTVT, Bộ Tài chính, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp về diện tích đất này.

Do đó, khi tỉnh Quảng Bình điều chỉnh giảm diện tích đất cần có ý kiến chấp thuận bằng văn bản của cơ quan đại diện chủ sở hữu là Bộ GTVT và cơ quan tài chính cùng cấp là Bộ Tài chính.

bộ gtvt đề nghị quảng bình xử lý vụ cấp phép xây dựng trên đất ga mỹ trạch

Với chiều cao 28m, cùng các thông số khác, cột điện số 7 đã vi phạm các quy định pháp luật về bảo vệ kết cấu hạ tầng đường sắt

Còn theo kết quả kiểm tra hiện trường của Cục Đường sắt VN, công trình trụ điện số 7 có cột điện bằng thép, cao 28m, được trồng trên khu vực nền đường không đào, không đắp. Vị trí là bên trái tuyến đường sắt Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh, tương đương lý trình đường sắt Km564+923. Cự ly từ mép ngoài chân cột điện đến mép ray ngoài cùng (gần nhất) của đường số I ga Mỹ Trạch là 25,6m. Tại lý trình này, khoảng cách từ tim đường số I đến tim đường số II là 5,7m và khoảng cách từ tim đường số II đến tim đường số III là 2,5m.

Với các thông số này, công trình trụ điện số 7 đã vi phạm điểm đ khoản 1 Điều 28 Nghị định số 56, trong đó quy định “Đối với công trình cột ăng ten viễn thông, đường dây thông tin, đường dây tải điện, khoảng cách từ vị trí chân cột đến vai nền đường đối với nền đường không đào, không đắp, chân taluy đường đắp, mép đỉnh taluy đường đào, mép ngoài cùng của kết cấu công trình cầu, đường dây thông tin, tín hiệu đường sắt tối thiểu bằng 1,3 lần chiều cao của cột và không được nhỏ hơn 5 mét. Trường hợp không đảm bảo quy định trên, phải được Bộ trưởng Bộ GTVT chấp thuận.”

Theo quy định này, khoảng cách giữa chân cột điện số 7 đến đường sắt số I ga Mỹ Trạch tối thiểu phải bằng 1,3 lần chiều cao của cột, tức bằng 36,4m (28 x 1,3=36,4m). Tuy nhiên đo đạc thực tế khoảng cách này chỉ được 25,6m.

Tại văn bản trên, Bộ GTVT cũng tiếp tục giao Cục Đường sắt VN chủ trì, khẩn trương làm việc với cấp chính quyền địa phương, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, Tổng công ty Điện lực miền Trung (chủ đầu tư dự án) và cơ quan đơn vị liên quan để thực hiện tráchnhiệm quản lý nhà nước nhằm giải quyết hoặc đề xuất giải pháp xử lý các vướng mắc, tồn tại, hạn chế (bao gồm cả trách nhiệm kiểm tra, kiểm soát, quản lý tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia) theo thẩm quyền; báo cáo kết quả thực hiện bằng văn bản về Bộ GTVT chậm nhất trước ngày 31/3/2021.

Căn cứ kết quả thực hiện các nội dung nêu trên, Bộ GTVT sẽ tiếp tục xem xét, xử lý từng vấn đề liên quan đất tại khu ga Mỹ Trạch theo thẩm quyền, đúng quy định.

Kỳ Nam