Bộ GTVT đề nghị Quảng Nam lập hồ sơ làm đường gom để xóa lối đi tự mở

01/10/2022 10:00

Bộ GTVT trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Nam về xây dựng đường gom để xóa lối đi tự mở qua đường sắt.

Theo cử tri tỉnh Quảng Nam, tuyến đường sắt qua địa bàn tỉnh dài 91,5km, hiện có 58 đường ngang hợp pháp và 61 lối đi tự mở, trong đó một số đoạn tuyến đi qua khu vực dân cư đông đúc, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

UBND tỉnh Quảng Nam đã phê duyệt phương án đảm bảo an toàn giao thông tại các điểm giao cắt đường bộ với đường sắt, để xóa toàn bộ lối đi tự mở trên địa bàn tỉnh. Theo đó cần xây dựng khoảng 3km đường gom trong khu đô thị và khu đông dân cư, 23km đường gom khu vực ít dân cư và một số cầu vượt, hầm chui.

bộ gtvt đề nghị quảng nam lập hồ sơ làm đường gom để xóa lối đi tự mở

Bộ GTVT đề nghị Quảng Nam lập hồ sơ xây dựng đường gom để xóa lối đi tự mở qua đường sắt trên địa bàn tỉnh. Ảnh: minh họa

Tuy nhiên, việc xây dựng đường gom trong khu đô thị và khu đông dân cư ngoài phạm vi đất dành cho đường sắt theo quy định sẽ gặp khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, chi phí đền bù, giải tỏa rất lớn.

Vì vậy, cử tri Quảng Nam đề nghị Bộ GTVT chỉ đạo Cục Đường sắt VN xem xét chấp thuận việc xây dựng công trình đường gom, hàng rào bảo vệ trong phạm vi đất dành cho đường sắt.

Đề xuất trên căn cứ theo Nghị định 56/2018 của Chính phủ về “Xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi đất dành cho đường sắt” trong một số trường hợp cần thiết, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương trong quá trình thực hiện, góp phần đảm bảo ATGT.

Đánh giá cao UBND tỉnh Quảng Nam đã chủ động xây dựng và phê duyệt phương án đảm bảo ATGT tại các đoạn đường gom trên địa bàn tỉnh Quảng Nam để xóa bỏ các lối đi tự mở qua đường sắt nhằm đảm bảo ATGT đường sắt, đường bộ, Bộ GTVT đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, lập hồ sơ xây dựng đường gom và đề xuất giải pháp kỹ thuật đảm bảo ATGT đường sắt theo quy định của Luật Đường sắt 2017 và các quy định khác liên quan, gửi Bộ GTVT xem xét, quyết định.

Trước đó, theo báo cáo tình hình TTATGT đường sắt của Cục Đường sắt VN, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam còn tồn tại nhiều giao cắt đường bộ - đường sắt đe dọa mất an toàn. Cụ thể, có 31 lối đi tự mở công cộng có chiều rộng từ 1,5m trở xuống; 27 lối đi tự mở công cộng có chiều rộng trên 1,5m và từ 3m trở xuống.

Theo Đề án đảm bảo TTATGT và xử lý dứt điểm lối đi tự mở qua đường sắt (ban hành theo Quyết định số 358/QĐ-TTg ngày 10/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ), trên địa bàn tỉnh Quảng Nam dự kiến làm hơn 20.000m đường gom, để xóa khoảng 55 lối đi tự mở; đề xuất làm 6 đường ngang để xóa lối đi tự mở.

Kỳ Nam