Bộ GTVT đứng đầu về chỉ số xếp hạng dịch vụ công trực tuyến

24/03/2017 13:16

Đây là kết quả Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) công bố trong Vietnam ICT Index 2016.

Bộ GTVT đứng đầu về chỉ số xếp hạng dịch vụ công trực tuyến 1

Bộ GTVT đã vượt qua 19 bộ, ngành khác, dẫn đầu trong chỉ số xếp hạng dịch vụ công trực tuyến

Bộ Thông tin và truyền thông (TT&TT) vừa công bố Báo cáo chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam 2016 (Vietnam ICT Index 2016). Theo đó, Bộ GTVT đã vượt qua 19 bộ, ngành khác, dẫn đầu trong chỉ số xếp hạng dịch vụ công trực tuyến.

Được biết, đến hết ngày 30/12/2016, Bộ GTVT đang cung cấp 208/528 dịch vụ công trực tuyến tối thiểu ở mức độ 3. Số lượng hồ sơ được thực hiện theo hình thức trực tuyến ngày càng tăng.

Hiện tại, có 12 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 trên Cổng thông tin một cửa quốc gia, trong đó, hàng hải 5 thủ tục; Đăng kiểm 5 thủ tục và Đường thủy nội địa 2 thủ tục).

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan (cơ quan thường trực Ban chỉ đạo Quốc gia về Cơ chế một cửa quốc gia), tính đến tháng 11/2016 số lượng doanh nghiệp tham gia cơ chế một cửa quốc gia của Bộ GTVT là 4610 doanh nghiệp, chiếm 65,8% số lượng doanh nghiệp tham gia cơ chế một cửa quốc gia; số lượng hồ sơ giải quyết trên cổng thông tin một cửa quốc gia chiếm 47,63% tổng số hồ sơ.

Bộ GTVT đứng đầu về chỉ số xếp hạng dịch vụ công trực tuyến 2

Báo cáo Vietnam ICT Index 2016 cung cấp các thông tin về thực trạng phát triển và ứng dụng CNTT&TT, đồng thời đưa ra những đánh giá xếp hạng về mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT&TT 

Báo cáo của Vietnam ICT Index 2016 cung cấp các thông tin về thực trạng phát triển và ứng dụng CNTT&TT, đồng thời đưa ra những đánh giá xếp hạng về mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT&TT dựa trên cơ sở số liệu thu thập được từ các khối: Bộ, cơ quan ngang Bộ; tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty và Ngân hàng thương mại.

Chỉ số Vietnam ICT Index năm nay được kết cấu theo hệ thống chỉ tiêu của Liên Hợp Quốc bao gồm 3 chỉ số thành phần chính gồm: Hạ tầng kỹ thuật, Hạ tầng nhân lực, Ứng dụng CNTT (bao gồm Ứng dụng nội bộ và Dịch vụ công trực tuyến), bỏ chỉ số môi trường – chính sách đồng thời loại bỏ các chỉ tiêu không còn phù hợp và cập nhật bổ sung các chỉ tiêu mới góp phần đẩy mạnh hoạt động xây dựng Chính phủ điện tử trong thời gian tới. 

T.Bình