Bộ GTVT giải ngân vốn cao hơn bình quân của cả nước 6,5%

06/05/2020 13:45

Bộ GTVT vừa phát đi thông tin báo chí về kết quả giải ngân nguồn vốn đầu tư công tính đến hết tháng 4/2020 của Bộ GTVT.

TIEUDE_BAIVIET_CODAU 1
Đến hết tháng 4/2020, Bộ GTVT giải ngân được 9.208/37.438 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt 24,6% kế hoạch giải ngân cả năm (Trong ảnh: Thi công cao tốc Bắc - Nam đoạn Cam Lộ - La Sơn)

Kết quả giải ngân chuyển biến tích cực

Bộ GTVT cho biết, đến hết tháng 4/2020, Bộ GTVT giải ngân được 9.208 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt 24,6% kế hoạch giải ngân cả năm (9.208/37.438 tỷ đồng), gồm: 7.584 tỷ đồng kế hoạch năm 2020 và 1.624 tỷ đồng kế hoạch năm 2019 kéo dài.

Chỉ tính riêng trong tháng 4/2020, Bộ GTVT giải ngân được 1.711 tỷ đồng. Trong khi đó, theo số liệu của Tổng cục Thống kê, trong 4 tháng đầu năm 2020, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của cả nước đạt khoảng 18,1% kế hoạch năm.

“Với sự chỉ đạo quyết liệt của Bộ trưởng, các Thứ trưởng, kết quả giải ngân đã có chuyển biến tích cực, công tác kế hoạch dần đi vào nề nếp. Đặc biệt, nhóm các dự án đường sắt cấp bách cơ bản sẽ khởi công trong tháng 5 và tháng 6/2020”, Bộ GTVT thông tin và cho biết thêm, dù trong tháng 4/2020 giải ngân 1.711 tỷ đồng thấp hơn so với 2.642 tỷ đồng kế hoạch đề ra, tuy nhiên lũy kế 4 tháng cơ bản vẫn đáp ứng yêu cầu do tháng 3/2020 đã giải ngân vượt kế hoạch khoảng 850 tỷ đồng.

Theo đánh giá của Bộ GTVT, kết quả giải ngân kế hoạch lũy kế 4 tháng đầu năm cơ bản đang bám sát kế hoạch giải ngân chi tiết do các chủ đầu tư/ban quản lý dự án lập, đạt khoảng 99,5% kế hoạch giải ngân chi tiết (9.208/9.250 tỷ đồng, hụt khoảng 42 tỷ đồng).

Bên cạnh các chủ đầu tư, ban QLDA có kết quả giải ngân vượt kế hoạch đề ra như: Tổng cục Đường bộ VN, Ban QLDA Thăng Long, Ban QLDA 85, Ban QLDA Đường sắt; cũng còn các chủ đầu tư có kết quả thực hiện kế hoạch đáng quan ngại là: Sở GTVT Kon Tum và Sở GTVT Hòa Bình hầu như chưa giải ngân kế hoạch 2020.

Tiếp tục thúc tiến độ

Ông Nguyễn Danh Huy, Vụ trưởng Vụ KH-ĐT cho biết, trong bối cảnh cả hệ thống chính trị và toàn dân đang tập trung nỗ lực kiểm soát, đẩy lùi dịch bệnh, nền kinh tế gặp nhiều khó khăn đặc biệt là đợt giãn cách toàn xã hội trong tháng 4 cũng ảnh hưởng rất lớn đến các hoạt động KT-XH, trong đó có lĩnh vực GTVT, tuy nhiên với quyết tâm chính trị cao và ý thức được trách nhiệm của mình, Bộ GTVT đang rất nỗ lực để thúc đẩy tiến độ giải ngân và thi công các dự án do Bộ quản lý, đặc biệt là các dự án trọng điểm quốc gia.

Theo ông Huy, kết quả giải ngân 4 tháng đạt khá cao so với bình quân chung của cả nước, tuy nhiên, kết quả giải ngân 4 tháng đầu năm phần nhiều vẫn nằm ở hoàn ứng trước kế hoạch (khoảng 5.000 tỷ đồng), hoàn trả quỹ tích lũy trả nợ của hai dự án BT (khoảng 1.334 tỷ đồng). Phần giải ngân cho GPMB và các hợp đồng xây lắp chiếm tỷ trọng không lớn trong kết quả giải ngân.

“Để thực hiện thành công kế hoạch năm 2020 theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ GTVT đã chỉ đạo rất quyết liệt các chủ đầu tư, ban QLDA kiện toàn, tăng cường năng lực cán bộ điều hành tại các dự án, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các địa phương đẩy nhanh công tác GPMB, chỉ đạo quyết liệt công tác nội nghiệp”, ông Huy nói.

Cũng theo ông Huy, Bộ GTVT đã chỉ đạo các chủ đầu tư, ban quản lý dự án kiện toàn, tăng cường năng lực các phòng kế hoạch để thực hiện tốt công tác tham mưu xây dựng, điều hành kế hoạch được giao; việc lập kế hoạch giải ngân phải bám sát tiến độ thực hiện dự án. Ngoài ra, các cơ quan tham mưu của Bộ GTVT phải thường xuyên đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ những thủ tục đầu tư.

Đình Quang