Bộ GTVT giải quyết nhanh hơn 800 kiến nghị của cử tri

10/04/2015 14:48

Dù số lượng kiến nghị của cử tri nhiều, lĩnh vực rộng, nhưng Bộ GTVT đã quan tâm giải quyết kịp thời, nhanh chóng.

bộ gtvt giải quyết nhanh hơn 800 kiến nghị của cử tri
Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông đánh giá cao bộ phận thường trực, các cơ quan liên quan trong công tác tiếp nhận, giải quyết trả lời kiến nghị cử tri của Bộ GTVT thời gian qua (2010 - 2015).

Không có kiến nghị chưa được giải quyết

Ông Nguyễn Trí Đức, Phó Chánh Văn phòng Bộ GTVT (Bộ phận thường trực) cho biết, thời gian qua, kiến nghị của cử tri gửi đến Bộ GTVT để giải quyết, trả lời do nhiều cơ quan tổng hợp chuyển đến, trong đó tập trung vào Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Đoàn đại biểu Quốc hội các địa phương.

“Tính từ Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIII đến nay, Bộ GTVT đã tiếp nhận và giải quyết tổng số 803 kiến nghị của cử tri gửi đến, bao gồm 787 kiến nghị do Ban Dân nguyện và 16 kiến nghị do Văn phòng Chính phủ chuyển đến”, ông Đức nói.

Về kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri, ông Đức cho biết tất cả các kiến nghị của cử tri do Quốc hội, các cơ quan gửi đến, Bộ GTVT đều nghiêm túc tiếp thu, nghiên cứu giải quyết và trả lời, cung cấp thông tin đầy đủ đến cử tri. Đến nay, không có kiến nghị chưa được giải quyết hoặc ghi nhận sẽ giải quyết.

Công tác giải quyết kiến nghị của cử tri về cơ bản đã đáp ứng được sự mong mỏi, quan tâm của cử tri. Trong các báo cáo của Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Đoàn đại biểu Quốc hội các địa phương được báo cáo tại các Kỳ họp của Quốc hội khóa XIII, công tác giải quyết và trả lời kiến nghị cử tri của Bộ GTVT đều được đánh giá cao.

Ông Hoàng Anh Công, Phó Vụ trưởng Vụ Dân nguyên (Ban Dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội) cho biết, công tác tiếp nhận, giải quyết trả lời kiến nghị cử tri được Quốc hội phân công cho Ban Dân nguyện, trực tiếp giúp Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuẩn bị từ khâu tiếp nhận, xử lý phân loại. Sau đó các kiến nghị sẽ được chuyển đến các bộ, ngành, cơ quan của Quốc hội để giải quyết và tổng hợp, đưa ra báo cáo chung giám sát trình bày trước Quốc hội.

Ông Hoàng Anh Công đánh giá cao về dự thảo báo cáo của Bộ GTVT trong công tác tiếp nhận, giải quyết trả lời kiến nghị cử tri. “Thời gian qua (từ năm 2010 - 2015), Bộ GTVT là một trong những Bộ làm rất nghiêm túc, có ý thức chính trị cao trong việc giải quyết các kiến nghị của cử tri. Dù có số lượng kiến nghị của cử tri nhiều, lĩnh vực rộng, nhưng Bộ GTVT đã quan tâm giải quyết kịp thời, trả lời nhanh chóng và đã được ghi nhận trong báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình bày trước Quốc hội”, ông Công đánh giá.

Phân công, phân nhiệm rõ ràng 

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông đánh giá cao Bộ phận thường trực, các cơ quan liên quan trong công tác tiếp nhận, giải quyết trả lời kiến nghị cử tri của Bộ GTVT thời gian qua (2010 - 2015). Các cơ quan đã định hướng, thông tin rõ ràng, đúng trách nhiệm, thẩm quyền của Bộ GTVT để trả lời kịp thời kiến nghị của cử tri.

Thứ trưởng nhấn mạnh: “Công tác chỉ đạo, điều hành của Bộ GTVT rất quyết liệt, Bộ trưởng Bộ GTVT đã phân công nhiệm vụ rất rõ ràng, từng khu vực, lĩnh vực, thời gian cụ thể và đây là nhiệm vụ số một trong quản lý nhà nước của ngành GTVT. Qua quá trình chỉ đạo, điều hành quyết liệt cũng như phân công nhiệm vụ rõ ràng, các cơ quan, đơn vị trong Ngành đã có nhận thức chuyển biến tích cực, quan trọng từ tiếp nhận, xử lý thông tin, phối hợp và trả lời cử tri kịp thời”.

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông cũng khẳng định, qua việc tiếp nhận, giải quyết trả lời kiến nghị cử tri của Bộ GTVT trong thời gian qua đã có tác động rất tích cực trong quản lý nhà nước về GTVT. “Thời gian tới, các cơ quan cần nghiêm túc tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri, tăng cường công tác giám sát giải quyết kiến nghị cử tri sau khi có văn bản trả lời. Các cơ quan tăng cường phối hợp, chủ động cung cấp thông tin trong công tác giải quyết kiến nghị cử tri”, Thứ trưởng Đông chỉ đạo. 

Nguyễn Nguyên