Bộ GTVT giao chi tiết hơn 38.500 tỷ đồng vốn đầu tư công

27/04/2021 10:20

Bộ GTVT giao chi tiết hơn 38.543 tỷ đồng (đạt 89,6%), còn lại hơn 4.452 tỷ đồng đang tiếp tục hoàn thiện thủ tục để giao kế hoạch.

Bộ GTVT giao chi tiết hơn 38.500 tỷ đồng vốn đầu tư công 1

Thi công cao tốc Bắc - Nam đoạn Cam Lộ - La Sơn

Vụ KH&ĐT (Bộ GTVT) cho biết, năm 2021, Bộ GTVT được giao kế hoạch 42.996 tỷ đồng, gồm: 38.159 tỷ đồng vốn trong nước và 4.837 tỷ đồng vốn nước ngoài. Đến nay, Bộ GTVT đã giao chi tiết hơn 38.543 tỷ đồng (đạt 89,6%), còn lại hơn 4.452 tỷ đồng đang tiếp tục hoàn thiện thủ tục để giao kế hoạch chi tiết.

Cũng theo Vụ KH&ĐT, trong số hơn 38.543 tỷ đồng đã được Bộ GTVT giao kế hoạch chi tiết gồm: hơn 531 tỷ đồng trả nợ đọng xây dựng cơ bản trước ngày 1/1/2015; hơn 1.923 tỷ đồng thu hồi vốn ứng trước kế hoạch; 15.038 tỷ đồng các dự án thành phần đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông.

Bộ GTVT cũng giao chi tiết 6.482 tỷ đồng cho 3 dự án trọng điểm và trả nợ 3 dự án BT; hơn 1.101 tỷ đồng vốn đối ứng ODA; 4.535 tỷ đồng vốn nước ngoài các dự án ODA; 1.218 tỷ đồng hỗ trợ chi phí bồi thường GPMB cao tốc Hà Nội - Hải Phòng; hơn 7.714 tỷ đồng cho các dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-2020.

Về kết quả giải ngân kế hoạch, Vụ KH&ĐT cho biết, tới hết tháng 4/2021, Bộ GTVT dự kiến giải ngân được 10.858 tỷ đồng (đạt 28% kế hoạch đã giao chi tiết). Riêng tháng 4/2021, Bộ GTVT dự kiến giải ngân được 4.011 tỷ đồng, vượt kế hoạch đăng ký khoảng 507 tỷ đồng.

Đình Quang