Bộ GTVT giao chỉ tiêu thu gần 1.270 tỷ đồng cho đơn vị bảo đảm hàng hải

17/06/2020 14:37

Bộ GTVT giao chỉ tiêu cụ thể về doanh thu và khối lượng công việc năm 2020 cho Công ty mẹ - Tổng công ty bảo đảm ATHH miền Nam.

TIEUDE_BAIVIET_KHONGDAU
Việc giao chỉ tiêu được Bộ GTVT thực hiện với đơn vị bảo đảm hàng hải nhằm căn cứ đánh giá hiệu quả họat động và xếp loại doanh nghiệp năm 2020 - Ảnh minh họa

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Công vừa ký quyết định giao chỉ tiêu làm căn cứ đánh giá hiệu quả họat động và xếp loại doanh nghiệp năm 2020 của Công ty mẹ - Tổng công ty bảo đảm ATHH miền Nam.

Theo đó, năm 2020, chỉ tiêu doanh thu Tổng công ty bảo đảm ATHH miền Nam được giao là gần 1.270 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hơn 76 tỷ đồng.

Về cung cấp dịch vụ công bảo đảm an toàn hàng hải, Bộ GTVT giao Tổng công ty bảo đảm ATHH miền Nam vận hành, bảo trì hệ thống 52 đèn biển cùng hệ thống 24 tuyến luồng hàng hải với tổng chiều dài hơn 778km.

Ngoài ra, Tổng công ty bảo đảm ATHH miền Nam có nhiệm vụ nạo vét, duy tu 7 tuyến luồng hàng hải theo kế hoạch bảo trì kết cấu hạ tầng hàng hải năm 2020 đã được Bộ GTVT phê duyệt, trong đó có 3 tuyến luồng chuyển tiếp từ năm 2019 (luồng Sài Gòn - Vũng Tàu, luồng Quy Nhơn, luồng tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu) và 4 tuyến luồng thực hiện năm 2020 (luồng Sài Gòn - Vũng Tàu, luồng cho tàu biển tải trọng lớn vào sông Hậu, luồng Vũng Tàu - Thị Vải và luồng Rạch Giá).

N.Khánh