Bộ GTVT giới thiệu nhân sự quy hoạch BCH TƯ nhiệm kỳ 2021-2026

26/11/2018 11:43

Bộ GTVT tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt, giới thiệu nhân sự quy hoạch BCH TƯ Đảng nhiệm kỳ 2021-2026.

Bộ GTVT giới thiệu nhân sự quy hoạch BCH TƯ nhiệm kỳ 2021-2026 1

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể chủ trì Hội nghị 

Sáng nay (26/11), Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể chủ trì Hội nghị cán bộ chủ chốt để lấy ý kiến giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành (BCH) TƯ Đảng nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tham dự Hội nghị có các Thứ trưởng, các thành viên Ban Cán sự, Thường vụ Đảng ủy Bộ GTVT, đại diện lãnh đạo các đơn vị, tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội thuộc Bộ, đại diện lãnh đạo các đơn vị như Văn phòng Quỹ Bảo trì Đường bộ Trung ương; Văn phòng Đảng - Đoàn thể; Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia. 

Tại Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể cho biết, thực hiện các Kế hoạch, Thông báo của Bộ Chính trị, Trung ương về xây dựng quy hoạch BCH TƯ, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước nhiệm kỳ 2021 - 2026, Ban Cán sự Đảng Bộ GTVT đã khẩn trương xây dựng, ban hành Kế hoạch để tổ chức thực hiện tổ chức giới thiệu nhân sự quy hoạch BCH TƯ nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại Bộ GTVT.

Kế hoạch này đã được gửi đến Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ để quán triệt đến lãnh đạo đơn vị thuộc thành phần dự các hội nghị theo quy định.

Bộ GTVT giới thiệu nhân sự quy hoạch BCH TƯ nhiệm kỳ 2021-2026 2

Các đại biểu tham dự Hội nghị 

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể cũng phổ biến các điều kiện, tiêu chuẩn, số lượng nhân sự sẽ được giới thiệu cũng như tình hình nhân sự hiện nay của Bộ GTVT. Đồng thời, đồng chí Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể cũng thông báo, ngày 16/11, Ban Cán sự Đảng Bộ GTVT đã tiến hành thực hiện bước 1, họp tập thể Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ để quán triệt triển khai thực hiện các nội dung yêu cầu của TƯ, Kế hoạch của Bộ GTVT và nghiên cứu rà soát, đánh giá kỹ lưỡng nhiều mặt về nguồn nhân sự trong quy hoạch Bộ trưởng, Thứ trưởng Bộ GTVT giai đoạn 2021 - 2026, cả nguồn bên trong và bên ngoài. Trên cơ sở đó đã thống nhất danh sách nhân sự để đưa ra lấy ý kiến tại Hội nghị cán bộ chủ chốt - bước 2 của quy trình giới thiệu.

“Hội nghị cũng thảo luận dân chủ, thẳng thắn, kỹ lưỡng và thống nhất thông qua danh sách dự kiến những nhân sự đáp ứng được tiêu chuẩn, điều kiện để đưa ra lấy ý kiến giới thiệu tham gia quy hoạch BCH Trung ương tại Hội nghị cán bộ chủ chốt”, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể cho biết.

Bộ GTVT giới thiệu nhân sự quy hoạch BCH TƯ nhiệm kỳ 2021-2026 3

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể bỏ phiếu giới thiệu nhân sự quy hoạch BCH TƯ Đảng nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quán triệt chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể đề nghị các đại biểu tham dự Hội nghị kiên quyết không xem xét, giới thiệu để đưa vào quy hoạch những người không bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, độ tuổi, đối tượng theo quy định và có một trong các khuyết điểm như: Bản lĩnh chính trị không vững vàng, thiếu chính kiến, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh; không dám đương đầu với những vấn đề phức tạp, khó khăn, nhạy cảm. Vi phạm nguyên tắc tập trung, dân chủ, độc đoán, chuyên quyền, trù dập người thẳng thắn đấu tranh, phê bình.

Có những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XI, Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII. Cơ hội chính trị, xu nịnh, chạy chức, chạy quyền; tham vọng cá nhân không trong sáng, tư tưởng cục bộ, phe cánh, lợi ích “nhóm”; giàu nhanh, nhiều nhà, đất do lợi dụng chức, quyền, uy tín mà có. Để xảy ra tình trạng nội bộ mất đoàn kết; tham nhũng, tiêu cực, thất thoát, lãng phí lớn ở địa phương, cơ quan, đơn vị thuộc địa bàn, lĩnh vực mình phụ trách. Không tích cực đổi mới, sáng tạo, bảo thủ, trì trệ, làm việc kém hiệu quả, nói không đi đôi với làm; không chấp hành hoặc đặt điều kiện khi được điều động, phân công công tác; có vấn đề về lịch sử chính trị hoặc chính trị hiện nay chưa được cơ quan có thẩm quyền xem xét, kết luận. Không đủ điều kiện sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ.

Tại Hội nghị, các cán bộ chủ chốt đã tiến hành nghiên cứu, xem xét bỏ phiếu để chọn giới thiệu nhân sự đủ điều kiện, tiêu chuẩn vào quy hoạch BCH TƯ Đảng nhiệm kỳ 2021 - 2026 của Bộ GTVT. Ngay sau Hội nghị này, Bộ GTVT sẽ tiến hành các bước còn lại của quy trình giới thiệu nhân sự theo đúng quy định.

T.Bình