Bộ GTVT giới thiệu nhân sự tham gia BCH TƯ khóa XII

19/06/2015 21:26

Chiều 19/6, Bộ GTVT tổ chức Hội nghị giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành Trung ương khoá XII (vòng 1).

bộ gtvt giới thiệu nhân sự tham gia bch tƯ khóa xii
Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT yêu cầu các đại biểu đề cao tinh thần trách nhiệm, sáng suốt lựa chọn các đồng chí đủ tiêu chuẩn để giới thiệu tham gia Ban Chấp hành Trung ương khoá XII

Chiều nay (19/6), thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị và Tiểu ban nhân sự Đại hội XII của Đảng, Ban Cán sự đảng Bộ GTVT tổ chức Hội nghị giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành Trung ương khoá XII (vòng 1). Đồng chí Đinh La Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị, về phía khách mời có các đồng chí đại diện Tiểu ban nhân sự Đại hội XII.

Về phía Bộ GTVT có gần 260 đại biểu là các đồng chí Uỷ viên Ban Cán sự đảng Bộ GTVT, các đồng chí Thứ trưởng, lãnh đạo các Tổng cục, lãnh đạo các cơ quan tham mưu, các đồng chí Bí thư Đảng ủy, lãnh đạo chủ chốt các đơn vị trực thuộc Bộ…

bộ gtvt giới thiệu nhân sự tham gia bch tƯ khóa xii
 
bộ gtvt giới thiệu nhân sự tham gia bch tƯ khóa xii
Các đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm giới thiệu nhân sự tham gia BCH Trung ương khóa XII

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng nêu rõ: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng dự kiến sẽ được tổ chức vào quý I/2016, đây là sự kiện có ý nghĩa trọng đại đối với đất nước. Hai nội dung quan trọng nhất của mỗi kỳ Đại hội Đảng là việc thảo luận, quyết định đường lối, nhiệm vụ chính trị của Đảng (gọi tắt là thông qua các văn kiện) và bầu ra các cơ quan lãnh đạo của Đảng (gọi tắt là công tác nhân sự).

Về công tác chuẩn bị các văn kiện của Đảng, sau khi thành lập các Tiểu ban chuẩn bị Đại hội XII của Đảng tại Hội nghị Trung ương 8, việc chuẩn bị các văn kiện Đại hội đã được tiến hành một cách khẩn trương nghiêm túc, kỹ lưỡng; Trung ương đã cho ý kiến về các dự thảo văn kiện ở 2 Hội nghị: Trung ương 9 và Trung ương 10. Hiện nay các dự thảo văn kiện đã được gửi đến các cấp ủy, tổ chức đảng trong cả nước để lấy ý kiến tại Đại hội đảng bộ các cấp và tiếp tục được hoàn thiện cho đến kỳ Đại hội XII của Đảng.

Về công tác nhân sự của Đảng, nhận thức sâu sắc ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XII, với tinh thần coi cán bộ là “cái gốc của mọi công việc”, “nguyên nhân của mọi nguyên nhân”, “then chốt của then chốt”, Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI đã thảo luận Báo cáo của Bộ Chính trị và thống nhất về Phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII...

Bộ trưởng Đinh La Thăng nêu rõ: Phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã được xây dựng trên cơ sở xuất phát từ yêu cầu thực hiện đường lối, nhiệm vụ chính trị của Đảng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa. Do đó, phải xây dựng được một Ban Chấp hành Trung ương Đảng thật sự là bộ tham mưu chiến đấu kiên cường, hạt nhân lãnh đạo chính trị và là trung tâm đoàn kết, thống nhất cao của toàn Đảng, toàn dân tộc.

Phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã quy định cụ thể, theo đó, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII phải thật sự là một tập thể vững mạnh, đoàn kết, thống nhất chặt chẽ, bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức trong sáng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; có tầm nhìn chiến lược, có trí tuệ, tư duy đổi mới, sáng tạo, ý chí chiến đấu, kỷ luật nghiêm minh; có tính đảng cao, biết lắng nghe, tự phê bình và phê bình nghiêm túc, quy tụ được sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng, gắn bó mật thiết với nhân dân; có uy tín, năng lực lãnh đạo đất nước trong giai đoạn phát triển mới…

Về phương pháp và quy trình giới thiệu, lựa chọn nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khoá XII, Trung ương đã quy định khâu giới thiệu của các đồng chí Uỷ viên Trung ương Đảng khoá XI và giới thiệu của cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trực thuộc Trung ương.

Việc giới thiệu nhân sự, nói chung phải trên cơ sở quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước nhiệm kỳ 2016 – 2021 và các nhiệm kỳ tiếp theo. Quy trình giới thiệu nhân sự của cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trực thuộc Trung ương nói chung và Bộ Công an nói riêng, được thực hiện qua 2 vòng…

“Đây là Hội nghị rất quan trọng, Ban Cán sự đảng Bộ GTVT yêu cầu các đại biểu cần đề cao tinh thần trách nhiệm, sáng suốt lựa chọn các đồng chí có đủ tiêu chuẩn để giới thiệu tham gia Ban Chấp hành Trung ương khoá XII”, đồng chí Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng nhấn mạnh.

Tại Hội nghị, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Bộ GTVT Trần Văn Lâm đã phổ biến, quán triệt Phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và Quy trình giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, để các đại biểu nắm vững yêu cầu, tiêu chuẩn, phương pháp giới thiệu, từ đó phát huy dân chủ, đề cao trách nhiệm trong việc giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành Trung ương khoá XII...

Hội nghị đã tiến hành bỏ phiếu giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành Trung ương khoá XII (vòng 1). Dự kiến, thời gian giới thiệu nhân sự vòng 2 được thực hiện trong tháng 7 và nửa đầu tháng 8/2015 theo chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI…

Theo Cổng thông tin điện tử Bộ GTVT