Bộ GTVT hướng dẫn cụ thể cách tính công suất bến xe

07/09/2016 05:55

Bộ trưởng Bộ GTVT Trương Quang Nghĩa vừa ký quyết định hướng dẫn về phương pháp tính toán công suất bến xe khách...

bộ gtvt hướng dẫn cụ thể cách tính công suất bến xe

Bến xe Mỹ Đình, Hà Nội - Ảnh: Tạ Tôn

Bộ trưởng Bộ GTVT Trương Quang Nghĩa vừa ký quyết định hướng dẫn về phương pháp tính toán công suất bến xe khách được áp dụng đối với tất cả các tổ chức, cá nhân liên quan đến công tác quản lý, khai thác bến xe khách trong phạm vi cả nước.

Tại quyết định này, Bộ GTVT yêu cầu các Sở GTVT chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện tính toán và công bố công suất bến xe (bao gồm công suất khai thác của bến xe trong một giờ và một ngày), căn cứ công suất đã công bố để lập quy hoạch mạng lưới vận tải khách tuyến cố định trên địa bàn. Các bến xe đã công bố đưa vào khai thác trước ngày quyết định này có hiệu lực nếu công suất khai thác của bến xe trong một giờ được công bố thấp hơn công suất thực tế, các chuyến xe đang hoạt động tại bến được giữ nguyên hiện trạng cho đến khi đơn vị kinh doanh vận tải ngừng khai thác.

Công suất khai thác của bến xe trong một giờ sẽ là hệ số ảnh hưởng đến công suất bến xe (lưu lượng giao thông của đường/Khả năng thông hành của đường) nhân với công suất tính toán của bến xe trong một giờ. Còn công suất bến xe trong ngày là thời gian hoạt động của bến xe trong ngày nhân với công suất thực trong một giờ (xe/giờ).

Tiến Mạnh