Bộ GTVT không lùi thời hạn lắp camera trên xe khách

17/12/2020 15:44

Bộ GTVT yêu cầu việc lắp camera giám sát trên xe khách phải được thực hiện theo đúng lộ trình của Nghị định 10...

bộ gtvt không lùi thời hạn lắp camera trên xe khách

Bộ GTVT khẳng định việc lắp đặt camera trên xe và truyền dữ liệu đảm bảo theo đúng quy định tại Nghị định 10/2020 - Ảnh minh họa

Bộ GTVT vừa có văn bản liên quan việc giải quyết kiến nghị lùi thời hạn lắp camera giám sát trên xe kinh doanh vận tải của Hiệp hội ô tô Việt Nam.

Bộ GTVT cho biết đã nhận được văn bản của các Hiệp hội vận tải ô tô An Giang và Hiệp hội Vận tải ô tô VN kiến nghị lùi thời gian thực hiện lắp camera và đề nghị cho thí điểm.

Tại văn bản trả lời, Bộ GTVT yêu cầu thực hiện theo đúng quy định của Nghị định số 10/2020 về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, Thông tư số 12/2020 của Bộ GTVT quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ. Tuy nhiên, Bộ GTVT cho biết, Hiệp hội Vận tải ô tô VN tiếp tục có văn bản kiến nghị gửi Thủ tướng Chính phủ và Bộ GTVT.

Đến ngày 24/11, lãnh đạo Bộ GTVT đã chủ trì cuộc họp với các cơ quan liên quan thuộc Bộ GTVT để xem xét giải quyết kiến nghị của Hiệp hội ô tô VN.

Trên cơ sở quy định tại Nghị định số 10/2020, Bộ GTVT yêu cầu việc xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách có sức chứa từ 9 chỗ (kể cả người lái xe) trở lên, xe container và xe đầu kéo phải lắp camera đảm bảo ghi, 1 lưu trữ hình ảnh trên xe (bao gồm cả lái xe và cửa lên xuống của xe) trong quá trình xe tham gia giao thông thực hiện theo đúng lộ trình đã được quy định tại khoản 2 Điều 13 và khoản 2 Điều 14 Nghị định số 10.

Nghị định 10 quy định: Trước ngày 1/7/2021, ô tô kinh doanh vận tải hành khách có sức chứa từ 9 chỗ (kể cả người lái xe) trở lên và xe vận tải hàng hoá bằng container, xe đầu kéo phải lắp camera ghi, lưu trữ hình ảnh trên xe trong suốt quá trình xe tham gia giao thông. Dữ liệu hình ảnh được cung cấp cho cơ quan Công an, Thanh tra giao thông và cơ quan cấp giấy phép, bảo đảm giám sát công khai, minh bạch.

Bộ GTVT Hiệp yêu cầu Hiệp hội Vận tải ô tô VN tuyên truyền đến các đơn vị kinh doanh vận tải lựa chọn loại camera và triển khai lắp đặt trên xe, truyền dữ liệu đảm bảo theo đúng quy định tại Nghị định 10/2020 và Thông tư 12.

Để triển khai quy định lắp camera trên xe theo quy định, Bộ GTVT yêu cầu Vụ Khoa học công nghệ phối hợp Tổng cục Đường bộ VN, Cục Đăng kiểm VN nghiên cứu đề xuất nội dung hướng dẫn cụ thể việc lắp camera trên xe ô tô kinh doanh vận tải để tuyên truyền đến các đơn vị kinh doanh vận tải và các đơn vị cung cấp camera tham khảo thực hiện đảm bảo tình trạng hoạt động tốt của camera trong quá trình vận hành.

"Tổng cục Đường bộ VN thống kê rõ từng loại phương tiện thuộc đối tượng phải lắp camera theo quy định. Triển khai các nhiệm vụ được giao tại Thông tư số 12. Đồng thời, nghiên cứu giải pháp kỹ thuật, đề xuất phương án đầu tư theo từng giai đoạn để đảm bảo khả thi và hiệu quả của dự án", Bộ GTVT chỉ đạo.

Trần Duy