Bộ GTVT không ngại công khai các vụ việc liên quan tham nhũng, tiêu cực

12/11/2014 13:03

Đây là khẳng định của Tổng thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh – Trưởng đoàn công tác số 4 của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng trong buổi làm việc với Ban cán sự đảng Bộ sáng nay, 12/11.   

Bộ GTVT không ngại công khai các vụ việc liên quan tham nhũng, tiêu cực 1
Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh khẳng định, khi phát hiện có tiêu cực, Bộ GTVT luôn công khai thông tin và có các biện pháp xử lý kiên quyết

Quyết liệt chỉ đạo phòng chống tham nhũng

Trong năm 2013 và 9 tháng đu năm 2014, Thanh tra Bộ GTVT tiến hành 55 cuộc thanh, kiểm tra. Qua công tác thanh tra, kiểm tra và giải quyết tố cáo, Bộ GTVT đã chỉ đo các cơ quan ch động xác minh làm rõ, xử lý theo thẩm quyền đối với 9 vụ việc liên quan đến tiêu cực tại các đơn vị trong ngành; giải quyết 27 đơn tố cáo thuộc thẩm quyền.

Thông qua hòm thư và s điện thoại đường dây nóng, Bộ GTVT đã tiếp nhận thông tin phản ánh, tố cáo về tham nhũng có tác dụng tích cực trong việc phát hiện sai phạm, tham nhũng trong nội bộ.

Ông Nguyễn Văn Tiếp – Vụ trưởng Vụ 6, Ban Nội chính Trung ương cho biết: "Công tác phòng chống tham nhũng (PCTN) đã được Ban Cán sự đng, Đảng uỷ Bộ GTVT nhận thức đy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng và tổ chức thực hiện nghiêm túc, với quyết tâm chính trị cao. Các chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Đảng và pháp luật về PCTN đã được Bộ cụ thể hoá bằng các văn bản quản lý phù hợp với đc điểm của ngành GTVT. Trong việc lãnh đạo công tác kiểm tra, Ban Cán sự đã có sự phối hợp tốt với Đảng uỷ Bộ, các cấp uỷ Đng, các cơ quan, tổ chức, chính quyền đa phương, qua đó nâng cao được hiệu quả, chất lượng công tác kiểm tra, hạn chế sự chồng chéo với nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của các cấp uỷ Đảng".

Cũng theo ông Tiếp, Bộ GTVT đã triển khai nhiều giải pháp phòng ngừa tham nhũng có hiệu quả cao như: cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức nhất là việc tổ chức thi tuyển lãnh đạo cấp Vụ, cấp Cục, Tổng cục tại Bộ; công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; minh bạch tài sản, thu nhập. Nhiều vụ việc tiêu cực, tham nhũng đã được Bộ GTVT chủ động phát hiện, xử lý hoặc phối hợp tích cực với các cơ quan chc năng để xử lý dứt đim. Qua công tác đu tranh PCTN đã xuất hiện nhiều gương người tốt, việc tốt; nhận thức về tầm quan trọng của công tác PCTN của đảng viên, công chức, viên chức ngưi lao động trong Bộ GTVT và trong ngành Giao thông được nâng lên một bước.

“Bộ GTVT đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Bộ Công an trong việc kiên quyết điu tra, xác minh đẩy nhanh tiến độ xử lý vụ việc. Như việc xảy ra tại Ban quản lý các dự án đường sắt, Bộ GTVT đã nhanh chóng cùng với đối tác Nhật Bản đ có thông tin ban đầu; quyết liệt chỉ đo Tổng công ty Đường sắt VN, Cục Đường sắt VN đình chỉ có thời hạn và không thời hạn các các nhân liên quan; chủ động phối hợp với Cơ quan cnh sát điều tra (C46- Bộ Công an) đ điều tra, xác minh làm rõ…”, ông Tiếp dẫn chứng.

Đng quan điểm, Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh nhấn mạnh, khi phát hiện có tiêu cực, Bộ GTVT luôn công khai thông tin và có các biện pháp xử lý kiên quyết, mạnh mẽ ra dư lun, đưc dư lun và nhân dân đánh giá cao. Bộ GTVT cũng làm tốt việc đề ra chủ trương, giải pháp PCTN song song với việc thực hiện quản lý ngành để hạn chế sơ hở, yếu kém trong quản lý, phòng ngừa tốt tham nhũng mà vẫn đạt hiệu quả chuyên môn cao.

“Qua theo dõi, tôi muốn nhấn mạnh Ban cán sự, lãnh đạo Bộ chỉ đạo rất quyết liệt và sát sao trong công tác PCTN, từ khâu thông qua chủ trương đến xây dựng giải pháp. Việc thực hiện, triển khai các giải pháp phòng ngừa hết sức tích cực, hiệu quả”, ông Tranh nói.

Đấu tranh với tham nhũng, phải thường xuyên, liên tục

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưng Đinh La Thăng khẳng định, ngành GTVT có nhiều công việc tiềm ẩn nguy cơ mà nếu không có giải pháp, bất kể chỗ nào cũng có thể nảy sinh tham nhũng, tiêu cực. Cũng vì thế, công tác phòng chống tham nhũng luôn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Bộ GTVT. Thực tế, Bộ GTVT đã ban hành nhiều chương trình hành động, nhiều văn bản phòng chống tham nhũng. Bên cạnh đó thực hiện nhiều biện pháp công khai, minh bạch để phòng chống tham nhũng; Xây dựng, hoàn thiện thể chế phòng chống tham nhũng tại Bộ GTVT.

Bộ GTVT không ngại công khai các vụ việc liên quan tham nhũng, tiêu cực 2
Bộ trưởng Đinh La Thăng cho biết từ đầu năm 2013, Bộ GTVT đã phê duyệt Đề án “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả phòng, chống tham nhũng của Bộ GTVT”

Bộ GTVT thường xuyên tuyên truyền công tác phòng chống tham nhũng trong cán bộ, công nhân viên. Ban hành Chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng, tập trung một số nội dung có nguy cơ phát sinh như công tác đu tư xây dng cơ bản, sử dụng vốn sự nghiệp, mua sắm tài sản công, quản lý hoạt động xe khách, xe tải, đào to lái xe, đăng kiểm...

Khẳng đnh quan điểm của Bộ GTVT đối với công tác phòng chống tham nhũng là cầu thị và tiếp thu, Bộ trưng Đinh La Thăng nhấn mạnh trước mắt, Bộ sẽ họp triển khai ngay tới các đơn vị. “Các cơ quan được kiểm tra trong đợt này phải nghiêm túc kiểm điểm và khắc phục các tồn tại đã được chỉ ra. Thanh tra Bộ phải có kế hoạch triển khai công tác kiểm tra, đôn đốc công tác PCTN tại tất cả các đơn vị nhằm khắc phục toàn diện, triệt để các tồn tại, giảm thiểu đến mức thấp nhất hiện tượng tham nhũng trong ngành GTVT”, Bộ trưởng chỉ đạo.

Ngân Anh