Bộ GTVT mời thanh tra, kiểm toán vào dự án cao tốc Bắc - Nam

26/06/2019 19:22

Chiều nay (26/6), Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể chủ trì cuộc họp của Bộ GTVT về tiến độ triển khai cao tốc Bắc - Nam phía Đông.

TIEUDE_BAIVIET_CODAU 1
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể chủ trì cuộc họp chiều nay về tình hình triển khai cao tốc Bắc - Nam

Tăng cường, kiểm tra giám sát ngay từ đầu

Sau khi nắm bắt tình hình và nghe ý kiến đại diện các cơ quan dự họp, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể khẳng định: “Cao tốc Bắc - Nam là công trình quan trọng quốc gia, không có bất cứ lý do gì làm ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng của dự án. Những cơ quan liên quan, nhất là các ban quản lý dự án phải có trách nhiệm cao, bám sát kế hoạch và đảm bảo tuyệt đối tiến độ và chất lượng của công trình”.

Đối với Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông (QLXD&CLCTGT), Bộ trưởng yêu cầu cơ quan này phải khẩn trương tham mưu để Bộ GTVT ban hành văn bản nhằm quản lý các dự án cao tốc Bắc - Nam một cách thống nhất. “Văn bản ban hành phải ràng buộc trách nhiệm của giám đốc các ban quản lý dự án và những người có liên quan đến quá trình triển khai dự án này”, Bộ trưởng nói.

Nhận định công tác GPMB, tái định cư là công việc khó khăn, phức tạp, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể giao nhiệm vụ cho các đồng chí Thứ trưởng cùng các ban QLDA xuống làm việc trực tiếp, cụ thể với các địa phương có liên quan để đẩy nhanh tiến độ, trong đó lưu ý quá trình giải ngân nguồn vốn phục vụ GPMB, tái định cư.

“Năm 2019, chúng ta đăng ký kế hoạch vốn hơn 7.000 tỷ đồng cho các dự án cao tốc Bắc - Nam. Đến nay, Bộ GTVT đã bố trí hơn 4.000 tỷ đồng cho các địa phương thực hiện chi trả đền bù, GPMB tái định cư. Trách nhiệm giải ngân là của các ban QLDA nên giám đốc các ban phải bám sát công trường, phối hợp với địa phương để có số liệu ngân cụ thể trong kỳ họp kiểm điểm sắp tới”, Bộ trưởng nói, đồng thời yêu cầu, các ban QLDA khẩn trương làm việc với các địa phương nhằm xác định trước một số mỏ vật liệu phục vụ công tác thi công.

Khẳng định toàn bộ quy trình triển khai dự án cao tốc Bắc - Nam được thực hiện công khai, minh bạch, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể yêu cầu các cơ quan tham mưu khẩn trương nghiên cứu để Bộ GTVT có văn bản mời các lực lượng thanh tra, kiểm toán và cơ quan liên quan tham gia hỗ trợ dự án ngay từ đầu nhằm tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đảm bảo dự án tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.

Nhiều gói thầu sử dụng ngân sách sẽ đấu thầu qua mạng

Đề cập đến chất lượng hồ sơ thiết kế kỹ thuật của các dự án, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể yêu cầu, trước khi trình Bộ GTVT phê duyệt, các ban QLDA phải thành lập hội đồng thẩm tra, thẩm định hồ sơ của tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm tra. Đối với Cục QLXD&CLCTGT phải tổ chức các phòng, ban, bố trí nhân sự kịp thời để xử lý các hồ sơ của các ban trình lên nhằm đáp ứng tiến độ đấu thầu các dự án.

Đặc biệt nhấn mạnh đến công tác tổ chức đấu thầu các dự án cao tốc Bắc - Nam thực hiện theo hình thức đầu tư công, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể chỉ đạo Cục QLXD&CLCTGT làm việc với các chủ đầu tư, ban QLDA lựa chọn những gói thầu phù hợp, kể cả gói thầu xây lắp để tổ chức đầu thầu qua mạng, đảm bảo tỷ lệ gói thầu đấu thầu qua mạng trên 50% theo đúng Chỉ thị 47/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

“Các đơn vị phải tổ chức đấu thầu nghiêm túc đối với công tác xây lắp. Tổ chuyên gia đấu thầu tại các ban QLDA phải lựa chọn những người giỏi nhất và cần có chế tài ràng buộc trách nhiệm cá nhân. Công tác đấu thầu phải làm chặt chẽ, công khai, minh bạch, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, dứt khoát không được để xảy ra bất cứ sai sót”, Bộ trưởng chỉ đạo quyết liệt.

Về tiến độ khởi công 3 dự án đầu tư công, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể cho biết, dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn sẽ khởi công trong tháng 8/2019; dự án Cao Bồ - Mai Sơn cuối tháng 8/2018 và đường dẫn hai đầu cầu Mỹ Thuận 2 cũng phải làm khẩn trương để khởi công trong năm 2019.

“Từ nay đến tháng 12/2019, toàn bộ các gói thầu của 3 dự án đầu tư công sẽ được khởi công hết, riêng phần cầu chính Mỹ Thuận 2 sẽ khởi công vào quý 1/2020”, Bộ trưởng nói và cho biết, đối với tiến độ triển khai 8 dự án cao tốc Bắc - Nam theo hình thức PPP, Bộ GTVT sẽ báo cáo Chính phủ để xin ý kiến chỉ đạo thực hiện các bước tiếp theo.

Đình Quang