Bộ GTVT nghiêm cấm tàu biển chạy ngoài vùng được phân cấp

20/09/2014 13:56

Cảng vụ Hàng hải phải kiểm soát chặt chẽ, để không xảy ra hiện tượng tàu biển hạn chế III hoạt động ngoài vùng được phân cấp.

bộ gtvt nghiêm cấm tàu biển chạy ngoài vùng được phân cấp
Những nước như Nga, Nhật, Hàn... cũng quy định phân cấp vùng hoạt động của tàu biển dựa trên thiết kế 

Thứ trưởng yêu cầu Cục Hàng hải VN phải có biện pháp chỉ đạo và hướng dẫn các Cảng vụ Hàng hải kiểm soát chặt chẽ, để không xảy ra hiện tượng tàu biển hạn chế III hoạt động ngoài vùng được phân cấp. Đồng thời, Cục Đăng kiểm VN được giao khẩn trương rà soát lại các quy định và hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ tàu trang bị bổ sung cho tàu để đảm bảo thỏa mãn các quy định đối với tàu hoạt động xa bờ, phù hợp với nhu cầu vận tải thực tế.

Bộ GTVT đã ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Quy phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép theo Thông tư số 12/2010/TT-BGTVT ngày 21/4/2010. Theo đó, tàu biển có thể được thiết kế và đóng mới để hoạt động tại 4 vùng biển khác nhau: vùng không hạn chế, vùng hạn chế I (cách bờ hoặc nơi trú ẩn không quá 200 hải lý), vùng hạn chế II (không quá 50 hải lý), vùng hạn chế III (không quá 20 hải lý). 

Trong đó, tàu cấp hạn chế III, do được phân cấp chỉ chạy gần bờ, được tính toán khả năng tự chạy về nơi trú ẩn khi có sự cố hoặc thời gian cứu hộ ngắn, nên được được miễn giảm nhiều về kết cấu, ổn định, trang bị dự phòng, tăng tải trọng chở hàng… so với các loại khác.

Các chủ tàu đã vận dụng quy định miễn giảm để chủ động đóng các tàu cấp hạn chế III nhưng khi khai thác lại không thực hiện đúng quy định về khai thác ven bờ. Nhiều tàu đã không chạy trong giới hạn 20 hải lý như đã nêu trên, mà chạy tắt -  có cả những điểm chạy cách bờ hơn 100 hải lý (xa gấp 5 lần so với quy định- PV) -  để tiết kiệm thời gian và dầu nhiên liệu. Thực tế này tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tổn thất lớn về người và tài sản trong trường hợp gặp sự cố.

Trong khi đó, việc tàu cấp hạn chế III khai thác ngoài phạm vi được thiết kế và phân cấp đã xảy ra phổ biến mà không được kiểm soát trong thời gian dài.

Huy Lộc