Bộ GTVT phê bình nghiêm khắc TCT Đường sắt VN vụ mua tàu cũ

08/09/2016 11:32

Bộ GTVT phê bình lãnh đạo Tổng công ty Đường sắt VN về chủ trương mua 160 toa xe hàng cũ của Trung Quốc.

bộ gtvt phê bình nghiêm khắc tct Đường sắt vn vụ mua tàu cũ

Bộ GTVT yêu cầu Tổng công ty Đường sắt VN nghiêm túc tổ chức kiểm điểm, xác định rõ trách nhiệm của tập thể và từng cá nhân trong vụ mua tàu cũ

Bộ GTVT vừa có văn bản phê bình lãnh đạo Tổng công ty Đường sắt VN về những thiếu sót trong chủ trương mua 160 toa xe hàng đã qua sử dụng của Trung Quốc.

Văn bản nêu rõ, Ban Cán sự Đảng Bộ GTVT đã họp và có Nghị quyết về các vấn đề liên quan đến chủ trương đầu tư, nhập khẩu toa xe hàng đã qua sử dụng tại Tổng công ty Đường sắt VN. Căn cứ Nghị quyết của Ban Cán sự, Bộ GTVT nghiêm khắc phê bình Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tổng công ty Đường sắt VN do có thiếu sót trong quá trình chỉ đạo việc xem xét nhập khẩu toa xe hàng đã qua sử dụng, trong ứng xử, trả lời cơ quan báo chí và báo cáo Bộ GTVT.

Bộ GTVT yêu cầu Hội đồng thành viên, Ban Điều hành Tổng công ty Đường sắt VN nghiêm túc tổ chức kiểm điểm lại,  nhìn nhận rõ những thiếu sót, khuyết điểm, xác định rõ trách nhiệm của tập thể và từng cá nhân để rút ra bài học sâu sắc. Khẩn trương thực hiện các chỉ đạo của Ban Cán sự đảng Bộ GTVT tại Nghị quyết 15 trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty trong thời gian tới.

Thanh Thúy