Bộ GTVT phê duyệt quy trình bảo trì đường sắt quốc gia

23/02/2019 06:00

Bộ GTVT vừa ban hành Thông tư số 06/2019 quy định tiêu chí giám sát, nghiệm thu và quy trình bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia.

TIEUDE_BAIVIET_CODAU 1
Quy trình bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt phải được Bộ GTVT phê duyệt

Thông tư 06 áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài có liên quan đến việc thực hiện công tác bảo trì, giám sát, nghiệm thu kết quả bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia theo hướng chất lượng thực hiện.

Theo Thông tư này, kết cấu tầng trên đường sắt là hạng mục công trình bao gồm ray, tà vẹt, liên kết ray với tà vẹt, liên kết ray với ray (bao gồm cả phụ kiện liên kết ghi), đá ballast. Nền đường sắt là hạng mục công trình bao gồm nền đường sắt chính tuyến, nền đường sắt trong ga, trong khu depot, bãi hàng; rãnh biên, rãnh đỉnh, rãnh thoát nước nền đường, rãy xương cá, rãnh thoát nước ngầm.

Công trình đường ngang là hạng mục của công trình đường sắt và đường bộ gồm: đường sắt, đường bộ trong phạm vi đường ngang, hệ thống phòng vệ đường bộ. Ngoài ra, tùy loại hình phòng vệ, đường ngang còn có nhà gác đường ngang, hệ thống thông tin tín hiệu đường ngang, hàng rào cố định, biển báo…

Cũng theo Thông tư 06, tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt được thực hiện bảo trì theo quy trình bảo trì công trình và phương án giá sản phẩm dịch vụ công ích trong lĩnh vực bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt được Bộ GTVT phê duyệt. Công trình phải đảm bảo an toàn giao thông, an toàn công trình trong quá trình khai thác, sử dụng.

"Tất cả tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt trong quá trình khai thác, sử dụng phải thực hiện bảo trì theo quy trình bảo trì được Bộ GTVT phê duyệt. Trường hợp công trình, hạng mục công trình chưa có quy trình bảo trì hoặc quy trình bảo trì đang áp dụng không còn phù hợp, đơn vị được giao quản lý tài sản tổ chức lập điều chỉnh, bổ sung quy trình bảo trì và trình Bộ GTVT phê duyệt để thực hiện", Thông tư 06 quy định.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/4/2019.

Kỳ Nam