Bộ GTVT quán triệt nội dung Hội nghị Trung ương 9

20/05/2014 16:01

Sáng 20/5, tại Hà Nội, Ban cán sự đảng Bộ, Đảng ủy Bộ GTVT đã tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt nội dung Hội nghị Trung ương 9 (HNTƯ 9) và nghe nói chuyện về tình hình biển Đông.  

Sáng 20/5, tại Hà Nội, Ban cán sự đảng Bộ, Đảng ủy Bộ GTVT đã tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt nội dung Hội nghị Trung ương 9 (HNTƯ 9) và nghe nói chuyện về tình hình biển Đông.

bộ gtvt quán triệt nội dung hội nghị trung ương 9
Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Phạm Văn Linh phổ biến nội dung Hội nghị Trung ương 9 cho cán bộ chủ chốt Bộ GTVT

Cán bộ, đảng viên phải là tấm gương về văn hoá, đạo đức

Hơn 400 đại biểu là cán bộ lãnh đạo chủ chốt trong toàn ngành đã nghe PGS - TS Phạm Văn Linh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phổ biến kết quả  HNTƯ 9 diễn ra tại Hà Nội từ 8 đến 14/5.

Theo PSG – TS Phạm Văn Linh,  HNTƯ 9 đã thảo luận, thông qua nghị quyết về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Nghị quyết được thông qua trên cơ sở tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khoá VIII) về xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Hội nghị cũng đã thảo luận, cho ý kiến và thông qua các nội dung: Đề cương các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng, chuẩn bị cho việc chỉ đạo tiến hành đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XII của Đảng; Quy chế bầu cử trong Đảng; tiếp tục thực hiện chủ trương lấy phiếu tín nhiệm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) về xây dựng Đảng; tổng kết việc thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường; quyết định Đảng bộ ngoài nước trực thuộc Trung ương, chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên của Ban Bí thư và một số vấn đề quan trọng khác.

Tại hội nghị, PGS – TS Phạm Văn Linh nhấn mạnh một trong những vấn đề cấp thiết cần đặt ra hiện nay là chất lượng cán bộ. "Cán bộ, đảng viên phải là tấm gương về văn hoá đạo đức, phải coi trọng bài học về văn hoá cán bộ", đồng chí Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nói. 

Kết nối việc thực hiện mục tiêu xây dựng phát triển văn hoá con người của HNTƯ 9  với phong trào yêu nước, phản đối Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép vào vùng biển VN trong những ngày qua, PGS cho rằng văn hoá phải phát huy được tinh thần yêu nước, gắn với chính nghĩa. Yêu nước mà manh động phá hoại tài sản làm méo mó hình ảnh đất nước thì không thể chấp nhận được.

PGS Phạm Văn Linh cũng có bài nói chuyện với hội nghị về tình hình diễn biến trên biển Đông những ngày qua và những nỗ lực đàm phán hoà bình của phía Việt Nam, thái độ của cộng đồng quốc tế trước hành động ngang ngược của Trung Quốc…

Hưởng ứng bằng hành động thiết thực

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông – Phó Bí thư Ban cán sự đảng Bộ GTVT đã yêu cầu cấp uỷ Đảng các cơ quan, đơn vị triển khai ngay 5 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, phổ biến nhanh nội dung Hội nghị T.Ư 9 tới toàn thể cán bộ, đảng viên và xây dựng kế hoạch hành động của đơn vị đồng thời quán triệt nội dung bài phát biểu của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị toàn quốc về công tác phòng chống tham nhũng, xây dựng kế hoạch triển khai tại đơn vị để phòng chống tham nhũng hiệu quả, tiếp tục xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh.

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông chỉ đạo Đoàn Thanh niên Bộ GTVT tổ chức, phát động phong trào thi đua “4 xin” và “4 luôn” là “Xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép” và “Luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn thấu hiểu, luôn giúp đỡ”. Đây là hành động thiết thực nhằm xây dựng văn hoá ứng xử của ngành giao thông trong định hướng xây dựng con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Liên quan tới vấn đề biển Đông, Ban cán sự đảng Bộ GTVT chỉ đạo các cấp uỷ Đảng cơ quan, đơn vị tăng cường tuyên truyền cho cán bộ, người lao động đồng tình, tin tưởng, ủng hộ chủ trương quan điểm của Nhà nước, cực lực phản đối hành vi xâm phạm chủ quyền của Trung Quốc nhưng tránh kích động, hận thù dân tộc. Phải thể hiện được sự chính nghĩa, yêu chuộng hoà bình của nhân dân Việt Nam. Tuyên truyền vận động đồng nghiệp, người thân, nhân dân không có những hành động vi phạm pháp luật, không nghe kẻ xấu kích động, cùng nhau bảo vệ an ninh trật tự, cùng giúp đỡ nhau hoàn thành nhiệm vụ, xây dựng đất nước giàu mạnh.

P.V.L