Bộ GTVT quy định về việc xử lý văn bản của nhà đầu tư

25/01/2015 21:09

Bộ GTVT chiều 25/1 đã thông báo rõ về Quy định xử lý văn bản đề nghị của các nhà đầu tư, doanh nghiệp.

bộ gtvt quy định về việc xử lý văn bản của nhà đầu tư
 

Theo đó, Bộ GTVT cho biết, trong tuần qua, trên một số báo điện tử đã đăng tải nội dung về bút phê của lãnh đạo Bộ GTVT tại một số công văn đề nghị giải quyết công việc của các tổ chức, doanh nghiệp.

Về vấn đề này, Bộ GTVT thông tin rõ rằng, theo Quy chế làm việc của Bộ GTVT, Quy chế văn thư của Bộ GTVT và Quyết định của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc phân công nhiệm vụ lãnh đạo Bộ, sau khi nhận được các công văn của các tổ chức, doanh nghiệp gửi đến, Văn phòng Bộ GTVT sẽ trình lãnh đạo Bộ xem xét, phê ý kiến giao nhiệm vụ cho cơ quan, đơn vị để tham mưu giải quyết (cơ quan, đơn vị chủ trì và các cơ quan, đơn vị phối hợp).

Trước đó, ngày 7/1/2014 Bộ trưởng Bộ GTVT cũng đã có văn bản số 239/BGTVT-CQLXD về việc quy định xử lý văn bản đề nghị của các nhà đầu tư, doanh nghiệp. Nội dung văn bản quy định, bút phê của lãnh đạo Bộ chỉ là thông tin chuyển văn bản cho các cơ quan, đơn vị; tuyệt đối không phải là căn cứ để ưu tiên trong việc xét thầu, chỉ định thầu, lựa chọn nhà đầu tư, lựa chọn nhà thầu, đơn vị tư vấn… hoặc giải quyết các công việc liên quan khác.

Bên cạnh đó, cũng theo nội dung văn bản, thủ trưởng các đơn vị, theo chức năng, nhiệm vụ được giao phải tham mưu, giải quyết công việc hết sức chặt chẽ theo đúng thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về ý kiến tham mưu, quyết định của mình.

Bộ GTVT cho biết, để tránh việc dư luận hiểu sai về vấn đề, Bộ đề nghị các cơ quan thông tấn báo chí hợp tác, giúp đỡ và thông tin cho bạn đọc nắm bắt chính xác và hiểu đúng.

 PV

Lưu Thủy