Bộ GTVT rất quyết liệt, sát sao trong phòng chống tham nhũng

13/11/2014 09:18

Đó là đánh giá của ông Huỳnh Phong Tranh, Tổng Thanh tra Chính phủ, Trưởng Đoàn công tác số 4, Ban chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng tại buổi làm việc với Ban cán sự đảng Bộ GTVT...

Bộ GTVT rất quyết liệt, sát sao trong phòng chống tham nhũng 1
Bộ trưởng Đinh La Thăng khẳng định phòng chống tham nhũng luôn là nhiệm vụ trọng tâm của Bộ GTVT

Ông Huỳnh Phong Tranh cho rằng: Ban cán sự, lãnh đạo Bộ GTVT chỉ đạo rất quyết liệt và sát sao trong công tác PCTN, từ khâu thông qua chủ trương đến xây dựng giải pháp. “Khi phát hiện có tiêu cực, Bộ GTVT luôn công khai thông tin và có các biện pháp xử lý kiên quyết, mạnh mẽ, được dư luận và nhân dân đánh giá cao. Bộ GTVT cũng làm tốt việc đề ra chủ trương, giải pháp PCTN song song với việc thực hiện quản lý ngành để hạn chế sơ hở, yếu kém trong quản lý, phòng ngừa tốt tham nhũng mà vẫn đạt hiệu quả chuyên môn cao”, ông Tranh nói.

Báo cáo kết quả kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng của Đoàn công tác số 4, ông Nguyễn Văn Tiếp, Vụ trưởng Vụ VI, Ban Nội chính T.Ư cho biết: “Công tác PCTN đã được Ban Cán sự đảng, Đảng uỷ Bộ GTVT nhận thức đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng và tổ chức thực hiện nghiêm túc, với quyết tâm chính trị cao. Các chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Đảng và pháp luật về PCTN đã được Bộ cụ thể hoá bằng các văn bản quản lý phù hợp với đặc điểm của ngành GTVT. Trong việc lãnh đạo công tác kiểm tra, Ban Cán sự đã có sự phối hợp tốt với Đảng ủy Bộ, các cấp ủy Đảng, các cơ quan, tổ chức, chính quyền địa phương, qua đó nâng cao được hiệu quả, chất lượng công tác kiểm tra, hạn chế sự chồng chéo với nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của các cấp uỷ Đảng”.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Đinh La Thăng khẳng định, ngành GTVT có nhiều công việc tiềm ẩn nguy cơ mà nếu không có giải pháp, bất kể chỗ nào cũng có thể nảy sinh tham nhũng, tiêu cực. Cũng vì thế, công tác phòng chống tham nhũng luôn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Bộ GTVT. Thực tế, Bộ GTVT đã ban hành nhiều chương trình hành động, nhiều văn bản phòng chống tham nhũng. Bên cạnh đó thực hiện nhiều biện pháp công khai, minh bạch để phòng chống tham nhũng; Xây dựng, hoàn thiện thể chế phòng chống tham nhũng tại Bộ GTVT.

Bộ GTVT thường xuyên tuyên truyền công tác PCTN trong cán bộ, công nhân viên; Ban hành Chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng, tập trung một số nội dung có nguy cơ phát sinh như công tác đầu tư xây dựng cơ bản, sử dụng vốn sự nghiệp, mua sắm tài sản công, quản lý hoạt động xe khách, xe tải, đào tạo lái xe, đăng kiểm... “PCTN là nhiệm vụ chính trị quan trọng, cấp bách, trọng tâm, thường xuyên và lâu dài. Tham nhũng không phải là hôm nay hay tuần này chống là xong. Phải đặt việc chống tham nhũng trong sự lãnh đạo toàn diện của Ban Cán sự, Đảng ủy Bộ. Đây phải là nhiệm vụ triển khai thường xuyên, hàng tháng của Bộ, các đơn vị”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Bộ trưởng yêu cầu phải tiếp tục hoàn thiện thể chế chính sách, hoàn thành định mức, đơn giá, tiêu chuẩn, quy chuẩn, tập trung cải cách thủ tục hành chính, tiếp tục công khai minh bạch. Về các giải pháp chống tham nhũng trong đầu tư công, Bộ trưởng chỉ rõ: “Công trình mà đảm bảo tiến độ thì tham nhũng tiêu cực ít vì không còn thời gian để mặc cả lẫn nhau, không có chuyện kéo dài thời gian để tăng chi phí quản lý, giám sát. Do đó, phải siết chặt các chủ thể nhà thầu, ban quản lý, tư vấn giám sát, thi công”.

Thanh Bình