Bộ GTVT sắp xếp lại các cơ quan báo chí

07:11, 24/03/2015

Bộ trưởng Đinh La Thăng yêu cầu ngay trong tháng tư, tổ chức lại 9 cơ quan báo chí...

Thực hiện chủ trương đã được thống nhất tại Hội nghị Ban chấp hành Trung ương khóa XI về quy hoạch, sắp xếp lại hệ thống báo chí gắn với đổi mới mô hình nâng cao hiệu quả lãnh đạo, quản lý báo chí, ngày 23/3, Bộ trưởng Đinh La Thăng đã chủ trì cuộc họp sắp xếp lại các báo, tạp chí thuộc Bộ GTVT. Cuộc họp có sự tham dự của Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban ATGT QG Khuất Việt Hùng, lãnh đạo các Vụ tham mưu, đại diện các Tổng cục, Cục, Tổng công ty là các cơ quan chủ quản các báo, tạp chí thuộc diện phải sắp xếp.

Hoàng Nam