Bộ GTVT sẽ kỷ luật tổ chức, cá nhân làm chậm giải ngân vốn đầu tư công

26/09/2019 10:26

Bộ GTVT sẽ xử lý kỷ luật các tổ chức, cá nhân cố tình vi phạm, cản trở, làm chậm việc giải ngân vốn đầu tư công.

Bộ GTVT sẽ kỷ luật tổ chức, cá nhân làm chậm giải ngân vốn đầu tư công 1
Bộ GTVT yêu cầu các đơn vị đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2019 - Ảnh minh họa

Bộ GTVT vừa có văn bản gửi thủ trưởng các đơn vị yêu cầu thực hiện nghiêm Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8/2019.

Bộ GTVT cho biết, triển khai Nghị quyết nêu trên, Bộ đã yêu cầu thủ trưởng các cơ quan đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong quản lý, chỉ đạo điều hành, giữ vững kỷ luật, kỷ cương chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ của cơ quan mình.

Về tiến độ các dự án trọng điểm, Bộ GTVT yêu cầu các đơn vị xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể từng dự án, công trình quan trọng. Các đơn vị theo nhiệm vụ được phân công chủ động kiểm tra, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị triển khai các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm. Đặc biệt, cần tập trung khắc phục vướng mắc do thủ tục, làm rõ trách nhiệm của Bộ, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, ban Quản lý dự án (QLDA), nhà thầu và địa phương liên quan.

Liên quan đến việc giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019, Bộ GTVT yêu cầu các chủ đầu tư, ban QLDA đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 đã được giao, chịu trách nhiệm toàn diện trước Bộ trưởng về kết quả giải ngân chậm của đơn vị mình.

Bộ GTVT giao Vụ KH-ĐT chủ trì tham mưu cho Bộ chỉ đạo các chủ đầu tư, ban QLDA thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong Nghị quyết số 70/2017 của Chính phủ; Chỉ thị số 09/2019 và Công điện số 1042/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

"Kiểm điểm rõ trách nhiệm, xử lý kỷ luật đối với các tổ chức, cá nhân cố tình vi phạm, cản trở, gây chậm trễ trong triển khai thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công. Đồng thời, kiên quyết thực hiện việc điều chuyển hoặc thu hồi số vốn kế hoạch đầu tư công năm 2019 đã giao cho các chủ đầu tư, ban QLDA nhưng giải ngân chậm hoặc không có khả năng giải ngân, ảnh hưởng đến tiến độ và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công chung của ngành GTVT", Bộ GTVT chỉ đạo.

Trần Duy