Bộ GTVT sẽ làm gì trong 10 năm tới để giảm tai nạn giao thông?

19/03/2021 19:47

Bộ GTVT đưa ra nhiều giải pháp trong chiến lược quốc gia bảo đảm ATGT đường bộ giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 để giảm TNGT.

bộ gtvt sẽ làm gì trong 10 năm tới để giảm tai nạn giao thông?

Bộ GTVT cho rằng hạ tầng thân thiện là yếu tố quan trọng góp phần giảm tai nạn giao thông - Ảnh minh họa

Bộ GTVT vừa phê duyệt kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia bảo đảm trật tự ATGT đường bộ giai đoạn 2021 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 với nhiều giải pháp quan trọng để giảm tai nạn giao thông (TNGT).

Theo đó, kế hoạch hướng đến mục tiêu thực hiện đầy đủ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong Chiến lược quốc gia bảo đảm trật tự ATGT đường bộ giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Cụ thể, hàng năm giảm 5 - 10% số người chết và bị thương do TNGT đường bộ một cách bền vững, tiến tới xây dựng một xã hội có hệ thống giao thông an toàn, thông suốt, thuận tiện, hiệu quả và thân thiện môi trường.

"Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước và hoạt động thực thi pháp luật đối với công tác bảo đảm TTATGT trong ngành GTVT. Phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, phương tiện giao thông an toàn, hiện đại, thân thiện môi trường. Người tham gia giao thông có kiến thức, kỹ năng, ý thức chấp hành pháp luật về trật tự ATGT, hình thành văn hóa giao thông an toàn. Đồng thời, áp dụng các thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực bảo đảm trật tự ATGT", kế hoạch của Bộ GTVT nêu rõ.

Để đạt được mục tiêu trên, Bộ GTVT tập trung xây dựng, hoàn thiện thể chế và chính sách pháp luật về ATGT đường bộ, nhằm áp dụng kịp thời các thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào thực tiễn. Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; nâng cao năng lực của Ủy ban ATGT Quốc gia, Ban ATGT các địa phương và các cơ quan, tổ chức thuộc các bộ, ngành có liên quan để quản lý và thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về ATGT.

Đối với hạ tầng, Bộ GTVT sẽ tập trung phát triển kết cấu hạ tầng giao thông và tổ chức giao thông hiện đại, an toàn, thông suốt, thân thiện. Tập trung đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo hệ thống đường bộ cao tốc, quốc lộ, các tuyến đường bộ địa phương trọng yếu, nhằm đạt điều kiện an toàn cao cho tất cả các đối tượng tham gia giao thông.

Ứng dụng các công nghệ về an toàn trong sản xuất, lắp ráp, kiểm định phương tiện cơ giới đường bộ, nhằm nâng cao điều kiện an toàn cho phương tiện khi tham gia giao thông. Tiếp tục ứng dụng khoa học công nghệ để hoàn thiện, phát triển hệ thống đào tạo, sát hạch, cấp GPLX tương đương với các nước phát triển trên thế giới.

Tập trung tuyên truyền, giáo dục kiến thức, kỹ năng tham gia giao thông an toàn kết hợp với công tác xử lý vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ, nhằm nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông trong toàn dân. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm.

Xây dựng hệ thống cứu hộ, cứu nạn và cấp cứu y tế tai nạn giao thông trong phạm vi cả nước; kết hợp phát triển mạng lưới thông tin liên lạc hiện đại nhằm ứng phó kịp thời tai nạn giao thông. Phát triển nguồn nhân lực bảo đảm khả năng tiếp cận, ứng dụng thành công các thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào lĩnh vực ATGT. Bảo đảm các nguồn kinh phí cho công tác bảo đảm TT ATGT.

Trần Duy