Bộ GTVT sẽ thi tuyển 6 chức danh cấp trưởng trong năm 2015

22/12/2014 12:04

Bộ GTVT vừa ban hành kế hoạch thi tuyển các chức danh cấp trưởng quan trọng tại 6 đơn vị trong ngành GTVT trong năm 2015. 

Bộ GTVT sẽ thi tuyển 6 chức danh cấp trưởng trong năm 2015 1
Sau khi thi tuyển chức danh Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ VN thành công, Bộ GTVT đã tiếp tục tổ chức thi tuyển nhiều "ghế nóng" khác như Vụ trưởng Vận tải, Vụ trưởng ATGT, Cục trưởng Đường thuỷ VN

“Ghế nóng” Chủ tịch Vinalines cũng sẽ phải thi tuyển

Cụ thể, Bộ GTVT sẽ tổ chức thi tuyển chức danh Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin trong tháng 3/2015; Thi tuyển chức danh Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ GTVT trong tháng 5/2015. Các chứng danh Vụ trưởng Môi trường,Người đại diện phần vốn nhà nước để giới thiệu tham gia ứng cử Chủ tịch Hội đồng quản trị tại Vinalines, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng GTVT II; Vụ trưởng Hợp tác Quốc tế sẽ lần lượt thi tuyển trong các tháng 7, 8, 9, 11/2015. 

Điều kiện chung với tất cả các chức danh thi tuyển nói trên là có 5 năm công tác trở lên trong ngành, lĩnh vực liên quan đến công việc của chức danh thi tuyển; trong đó có ít nhất 3 năm làm công tác quản lý về lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành liên quan đến công việc của chức danh thi tuyển. Bảo đảm tuổi khi bổ nhiệm không quá55 đối với nam và không quá 50 đối với nữ, có sức khỏe bảo đảm công tác; Không thuộc các đối tượng: Bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự; đang trong thời gian thi hành kỷ luật; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án…

Các ứng viên cũng cần tốt nghiệp lý luận chính trị cao cấp trở lên. Đạt trình độ C hoặc tương đương trở lên một trong các ngoại ngữ Anh, Đức, Pháp, Nga, Trung; sử dụng thành thạo máy tính và các trang thiết bị văn phòng

Trường hợp đặc biệt, nếu người đăng ký dự thi chưa đủ tiêu chuẩn về trình độ lý luận chính trị, ngạch công chức/giảng viên chính (hoặc tương đương) theo quy định, Ban Cán sự đảng Bộ xem xét từng trường hợp cụ thể để quyết định việc cho phép dự thi; nếu được dự thi và trúng tuyển, được bổ nhiệm  phải hoàn thiện các tiêu chuẩn còn thiếu trong nhiệm kỳ được bổ nhiệm theo quy định.

Ngoài đáp ứng điều kiện chung, các ứng viên cho từng chức danh lại có tiêu chuẩn cụ thể. Theo đó, ứng viên thi tuyển chức danh Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin phải là chuyên viên chính trở lên; Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành công nghệ thông tin; Có ít nhất 5 năm công tác trong lĩnh vực GTVT; trong đó có ít nhất 3 năm làm công tác quản lý (quản lý đơn vị hoặc QLNN) trong lĩnh vực công nghệ thông tin; 

Ứng viên thi tuyển chức danh Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ GTVT phải đạt tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ ngạch giảng viên chính hoặc tương đương trở lên; Tốt nghiệp tiến sĩ trở lên phù hợp với lĩnh vực công tác; Có ít nhất 5 năm tham gia quản lý cấp khoa, phòng của cơ sở giáo dục đại học.

Đối với chức danh Vụ trưởng Vụ Môi trường, ứng viên cần tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Vụ Môi trường; Đạt tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương trở lên. Tốt nghiệp quản lý hành chính nhà nước ngạch chuyên viên cao cấp; Có ít nhất 5 năm công tác trong lĩnh vực GTVT; trong đó có ít nhất 3 năm làm công tác quản lý (quản lý đơn vị hoặc quản lý nhà nước) trong lĩnh vực GTVT.

Đối với chức danh Người đại diện phần vốn nhà nước để giới thiệu tham gia ứng cử Chủ tịch Hội đồng quản trị tại Vinalines, ứng viên cần tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam. Có ít nhất 5 năm công tác trong lĩnh vực GTVT; trong đó có ít nhất 3 năm làm công tác quản lý (quản lý đơn vị hoặc quản lý nhà nước) trong lĩnh vực hoạt động của Vinalines; Bảo đảm các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Vinalines. 

Ứng viên thi tuyển chức danh Hiệu trưởng Trường Cao đẳng GTVT II phải là giảng viên chính hoặc tương đương trở lên, tốt nghiệp trình độ thạc sĩ trở lên; Có ít nhất 5 năm tham gia quản lý cấp khoa, phòng của cơ sở giáo dục đại học.

Cuối cùng, với chức danh Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, ứng viên phải tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Vụ Hợp tác quốc tế; Đạt tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương trở lên. Tốt nghiệp quản lý hành chính nhà nước ngạch chuyên viên cao cấp.; Có ít nhất 5 năm công tác trong lĩnh vực GTVT; trong đó có ít nhất 3 năm làm công tác quản lý (quản lý đơn vị hoặc quản lý nhà nước) trong lĩnh vực hoạt động GTVT.

Bài thi nào cho các ứng viên 

Người dự thi tuyển phải xây dựng Đề án về chương trình hành động của mình theo nội dung yêu cầu và bảo vệ Đề án trước Ban Giám khảo. Chương trình hành của ứng viên thi tuyển chức danh Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin phải tập trung đánh giá thực trạng hoạt động của Trung tâm Công nghệ thông tin và những thách thức hiện nay đối với công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong Bộ GTVT, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Bộ trưởng; Đưa ra những mục tiêu, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao năng lực của Trung tâm Công nghệ thông tin đối với việc xây dựng, quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu điện tử của Bộ mà trọng tâm là nâng cao chất lượng, hiệu quả hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Cổng thông tin điện tử giai đoạn 2015 - 2020, định hướng đến năm 2030.

Đối với thi tuyển chức danh Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ GTVT, chương trình hành động cần tập trung đánh giá thực trạng hoạt động của Trường Đại học Công nghệ GTVT và những thách thức hiện nay trong công tác giáo dục, đào tạo của Nhà trường; Đưa ra những mục tiêu, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao năng lực đào tạo, đa dạng hoá loại hình đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội mà trọng tâm là triển khai mô hình xã hội hóa giáo dục - đào tạo của Nhà trường giai đoạn 2015 - 2020, định hướng đến năm 2030.

Đối với thi tuyển chức danh Vụ trưởng Vụ Môi trường, chương trình hành động tập trung đánh giá thực trạng, bối cảnh và những thách thức hiện nay đối với quản lý nhà nước về công tác bảo vệ môi trường thuộc phạm vi quản lý của Bộ GTVT; chỉ ra những ưu điểm, hạn chế và tồn tại cần giải quyết đối với công tác QLNN trong lĩnh vực bảo vệ tài nguyên, môi trường trong ngành GTVT; Đưa ra những mục tiêu và giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của Bộ GTVT đối với công tác bảo vệ môi trường mà trọng tâm là tăng cường công tác bảo vệ môi trường trong xây dựng và phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải giai đoạn 2015 - 2020, định hướng đến năm 2030.

Đối với thi tuyển chức danh Hiệu trưởng Trường Cao đẳng GTVT II, chương trình hành động tập trung đánh giá thực trạng hoạt động của Trường Cao đẳng GTVT II và những thách thức hiện nay trong công tác giáo dục, đào tạo của Nhà trường; Đưa ra những mục tiêu, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao năng lực đào tạo, đa dạng hoá loại hình đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội mà trọng tâm là triển khai mô hình xã hội hóa giáo dục - đào tạo của Nhà trường giai đoạn 2015 - 2020, định hướng đến năm 2030.

Đối với thi tuyển chức danhNgười đại diện phần vốn nhà nước để giới thiệu tham gia ứng cử Chủ tịch Hội đồng quản trị tại Vinalines, chương trình hành động tập trung đánh giá thực trạng hoạt động và những thách thức hiện nay đối với Vinalines khi Việt Nam đang phấn đấu trở thành quốc gia mạnh về biển, làm giàu từ biển; Đưa ra những mục tiêu và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của Vinalines sau khi tái cơ cấu mà trọng tâm là lĩnh vực vận tải biển, khai thác cảng biển và dịch vụ hàng hải giai đoạn 2015 - 2020, định hướng đến năm 2030.

Đối với thi tuyển chức danhVụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, chương trình hành động tập trung vào đánh giá thực trạng, bối cảnh và những thách thức hiện nay đối với quản lý nhà nước về công tác hợp tác và hội nhập quốc tế trong ngành GTVT; chỉ ra những ưu điểm, hạn chế và tồn tại cần giải quyết đối với lĩnh vực hợp tác và hội nhập quốc tế của ngành GTVT; Đưa ra những mục tiêu và giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của Bộ GTVTđối với công tác hợp tác và hội nhập quốc tế giai đoạn 2015 - 2020, định hướng đến năm 2030.

T.B