Bộ GTVT tăng cường bảo đảm an toàn thông tin

21/03/2017 14:01

Bộ GTVT có quyết định ban hành Kế hoạch bảo đảm an toàn, an ninh thông tin đến năm 2020.

bộ gtvt tăng cường bảo đảm an toàn thông tin

Bộ GTVT ban hành nhiều giải pháp để đẩm bảo an toàn, an ninh thông tin - (Ảnh minh họa)

Quyết định do Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa ký nêu rõ, mục tiêu của Kế hoạch nhằm hoàn thiện các quy định về đảm bảo an toàn, an ninh thông tin của Bộ GTVT; Các hệ thống thông tin của Bộ GTVT được đảm bảo an toàn, an ninh thông tin bởi các giải pháp an ninh, bảo mật có độ tin cậy cao; Hình thành mạng lưới ứng cứu sự cố về an toàn mạng của Bộ GTVT với sự tham gia của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. An toàn và hạ tầng thông tin được bảo đảm ở mức độ đáp ứng được nhu cầu ứng dụng công nghệ thông tin của Bộ GTVT.

Hiện nguồn nhân lực an toàn thông tin của Bộ GTVT cơ bản có đủ năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu đảm bảo an toàn thông tin của các cơ quan quản lý nhà nước của Bộ. 100% cán bộ chuyên trách về an toàn thông tin và công nghệ thông tin hàng năm được tập huấn, đào tạo nâng cao kiến thức, kỹ năng về an toàn thông tin; trên 90% lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc Bộ được phổ biến về các nguy cơ, hậu quả và trách nhiệm trong vấn đề mất an toàn thông tin; xu hướng, tình hình mất an toàn thông tin tại Việt Nam và trên thế giới...

Bộ GTVT giao Trung tâm Công nghệ thông tin chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc Bộ triển khai thực hiện kế hoạch đảm bảo đúng tiến độ; theo dõi, tổng hợp kết quả thực hiện và định kỳ hàng năm báo cáo Bộ GTVT kết quả triển khai kế hoạch.

Xem thêm Video

Trần Duy