Bộ GTVT thành lập tổ công tác nâng cao hiệu quả truyền thông

01/10/2014 18:19

Đây là yêu cầu của Bộ trưởng Đinh La Thăng tại cuộc họp sáng nay về công tác cải cách hành chính và truyền thông của Văn phòng Bộ GTVT.

bộ gtvt thành lập tổ công tác nâng cao hiệu quả truyền thông
Bộ trưởng yêu cầu lãnh đạo các cục, vụ của Bộ chủ động hơn nữa trong truyền thông

Tại cuộc họp về công tác cải cách thủ tục hành chính và truyền thông của Văn phòng Bộ GTVT diễn ra chiều nay (1/10), Bộ trưởng Đinh La Thăng yêu cầu thành lập Tổ công tác do Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường làm Tổ trưởng để xây dựng Đề án nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác truyền thông của Bộ GTVT.

Đề án phải đánh giá được thực trạng truyền thông và các giải pháp nâng cao hiệu quả truyền thông. Ủy ban ATGT Quốc gia và Văn phòng Bộ tổ chức lớp tập huấn kỹ năng truyền thông cho lãnh đạo các cục, vụ. Báo Giao thông chủ trì tập huấn cho cán bộ làm truyền thông của các đơn vị. Các đơn vị hàng tháng phải xây dựng kế hoạch truyền thông, tập trung những nội trọng tâm để có kế hoạch tuyên truyền tốt.

Liên quan đến công tác cải cách thủ tục hành chính, ông Nguyễn Văn Lưu, Chánh Văn phòng Bộ GTVT cho biết, 9 tháng đầu năm nay, Văn phòng Bộ đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ thông tin kịp thời ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ đến các cơ quan, đơn vị liên quan. Văn phòng Bộ tích cực đôn đốc, tổng hợp báo cáo lãnh đạo Bộ về tình hình thực hiện của các cơ quan, đơn vị hàng tháng, quý hoặc đột xuất khi có yêu cầu. Công tác cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính cũng được đẩy mạnh. Trong 9 tháng đầu năm 2014, Văn phòng Bộ đã tiết kiệm được hơn 1,2 tỷ đồng, trong đó, riêng việc sử dụng vé hàng không giá rẻ đã tiết kiệm được hơn 1 tỷ đồng.

Về công tác truyền thông, ông Lưu cho biết, Văn phòng Bộ GTVT luôn chủ động bám sát các hoạt động và sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ trên tất cả các lĩnh vực. Bộ GTVT thường xuyên tổ chức các cuộc họp báo định kỳ hàng quý và đột xuất về các vấn đề nóng mà dư luận, báo chí quan tâm. Văn phòng cũng tuyên truyền các dự án, công trình trọng điểm, phát triển giao thông nông thôn, tiến bộ khoa học công nghệ, các gương điển hình tiên tiến, phong trào thi đua lao động sản xuất, văn hóa thể thao, bảo đảm việc làm, đời sống cho người lao động, tiến tới kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành GTVT.

Tuy nhiên, theo Chánh Văn phòng Bộ GTVT, bên cạnh những điểm tích cực, công tác cải cách thủ tục hành chính vẫn còn một số hạn chế như: việc xử lý thông tin, văn thư, hành chính đôi lúc còn chậm, sai sót. Khối lượng văn bản, tài liệu phải xử lý hàng ngày của các Vụ, Ban, Thanh tra Bộ là rất nhiều, nhưng hầu hết các cơ quan đều không có biên chế riêng cho công tác hành chính, lưu trữ đã ảnh hưởng tiến độ xử lý, giải quyết văn bản của các cơ quan nói riêng và của Bộ nói chung. Bên cạnh đó, còn một số cơ quan chưa thực hiện nghiêm túc việc cập nhật đầy đủ, kịp thời, chính xác thông tin về giải quyết văn bản vào phần mềm Idoc, gây khó khăn trong việc kiểm soát, theo dõi, tổng hợp của Văn phòng Bộ.

Thiện Anh